Noorderlicht Rotterdam – een veilige gemeente

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen. Daarom hebben we binnen Noorderlicht Rotterdam een aantal zaken met elkaar afgesproken. Deze afspraken gaan over grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en misbruik binnen de gemeente.

Het kan ook zijn dat je hier buiten de gemeente mee te maken hebt (gehad). Als je daar hulp en begeleiding bij nodig hebt of over in gesprek wilt ben je van harte welkom bij het team pastoraat. Je bericht komt dan binnen bij Cora.

Een veilige kerk


Gedragscode

Noorderlicht heeft een gedragscode waarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Het gaat bijvoorbeeld over geheimhouding van vertrouwelijke informatie, pesten en het zorgvuldig omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Met iedereen die een taak vervult binnen Noorderlicht wordt deze gedragscode besproken en deze wordt ook ondertekend. De gedragscode van Noorderlicht vind je binnenkort op deze website. 


Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vrijwilligers en professionals die met (kwetsbare) mensen werken, vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met een VOG weten we dat de vrijwilliger nooit is veroordeeld voor misdrijven die relevant zijn voor de uitvoering van de functie binnen Noorderlicht


Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag binnen onze gemeente, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Je kunt ook terecht als je niet zelf betrokken bent maar een vermoeden hebt van ongewenst gedrag binnen de gemeente. Ook als je denkt dat je je zelf op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen. We hebben vier vertrouwenspersonen zodat je terecht kunt bij een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon die niet bij jou in de gemeente zit (als je dat fijner vindt) maar lid is van een andere gemeente binnen de Hervormde Kerk Rotterdam Centrum. Ook kunnen we zo de klager en de beschuldigde allebei een eigen vertrouwenspersoon aanbieden. 

Binnenkort vind je de namen en contactgegevens van vertrouwenspersonen hier. 


SMPR

‘Seksueel Misbruik in Pastorale en gezags– Relaties’ is het meldpunt seksueel misbruik in de kerk van de Protestante Kerk Nederland. Daarbij gaat het om misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, voorganger of een kerkelijke functionaris ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact dan wel ander intimiderend gedrag, vaak onder druk van geheimhouding. Het gaat dus niet alleen om grensoverschrijdend gedrag van voorgangers of pastoraal werkenden in de gemeente, maar om állen die in de gemeente een functie bekleden, zoals kerkenraadsleden, wijkcontactpersonen, koordirigenten, kosters/beheerders en jeugdwerkers.

Wanneer je te maken hebt of hebt gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en je wilt daarover met iemand praten, dan kun je contact opnemen met één van onze ‘eigen’ vertrouwenspersonen of je kunt contact met dit Meldpunt opnemen. Dat mag ook anoniem. Daar vind je ook vertrouwenspersonen die willen luisteren en begeleiden en hulp bieden. Begeleiding kan per mail, telefoon of door een afspraak voor ontmoeting te maken. Kijk op www.smpr.nl. Het SMPR is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.


En veilige gemeente – bewustwording

In Noorderlicht zorgen we ervoor dat het thema veilige gemeente regelmatig aan de orde komt in kerkdiensten, binnen teams en kringen. Zo blijven we ons er bewust van wat nodig is om samen een veilige gemeente te creëren.

Scroll to Top