Plekken om te bidden

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 20 augustus 2023

Bidden kun je overal – dat is zeker waar. Maar toch, de ene plek is de andere niet, ook niet als het om bidden gaat. Op sommige plekken lijkt meer te gebeuren op het gebed dan op andere plekken. Dat lijkt in het boek Handelingen zo en dat klopt met onze ervaringen. We gaan op zoek naar hoe dat zit. En hoe wij dit kunnen vertalen naar ons vandaag de dag.

Bijbelgedeelte: Handelingen 16: 11 – 15

Handen opgeheven in gebed

Bekijk hier om 11:00 uur de dienst live online:

Gitarist

MUZIEK

In de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd. Het team dat de liederen zorgvuldig selecteert doet dit altijd in overleg met de voorganger. Zo sluiten muziek en inhoud goed op elkaar aan. Iedere week bestaat de band uit een wisselende samenstelling van muzikanten.

Mededelingen

Boekbespreking Niels de Jong

Lees en/of print hieronder de preek

Scroll to Top