Hieronder sommen we een aantal reacties op van mensen die bij Noorderlicht lid zijn (geweest):

‘Op zoek naar een kerk in het grote Rotterdam, na jaren in een dorp gewoond te hebben. Het leek me een enorme uitdaging. De eerste kerk die mijn vriend en ik ‘probeerden’ was Noorderlicht, 10 minuten lopen van ons appartement. Na die keer hebben we geen enkele andere kerk meer geprobeerd. Noorderlicht heb ik ervaren als een heel laagdrempelige gemeente waar wij ons allebei op ons gemak voelde, allebei met onze eigen (geloofs)achtergrond. Een kerk waar we ruimte en vrijheid ervaarde. Ruimte om te zijn wie we zijn en met alles wat er in ons is. Geloof, hoop en twijfel soms. Maar ook verdriet en blijdschap. Voor al die facetten van het leven die er in mensen zijn, was plaats’.

— Frederique

‘Ik vind het bijzonder om te merken dat in de diensten van Noorderlicht mensen met totaal verschillende achtergronden komen die in hun leven met heel verschillende dingen bezig kunnen zijn. En dat ze dan toch allemaal het gevoel kunnen hebben dat waarover gesproken wordt in de preek precies datgene was wat ze op dat moment hadden moeten horen. Voor mijn gevoel is dat de Geest – die ik vaak merkbaar aanwezig voel.’

— Jacqueline

‘Ik heb het gevoel dat men bij Noorderlicht terug naar de kern is proberen te gaan. Zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de vorm van kerk-zijn’

— een deelnemer van een introductiebijeenkomst

Ik ben niet met kerk of geloof opgevoed, maar ben me er later in gaan verdiepen. Ik vond in Noorderlicht een gemeenschap die bij me past. Hartelijk, gastvrij, zonder opgeheven vingertje. Het kenmerkende en tegelijk het aantrekkelijke van het christendom is dat God naar de mensen toekomt – in plaats van dat mensen God moeten zien te bereiken.’

— Leon

Meer dan 30 jaar kwam ik niet meer in de kerk en deed ik niets meer met het geloof waarin ik werd grootgebracht. Bijna 59 jaar was ik toen ik in 2016 onverwacht niet alleen mijn nieuwe levenspartner, een christen, ontmoette, maar ik ook het Noorderlicht leerde kennen. Geraakt werd ik door de sfeer, door de gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mensen. Geraakt werd ik ook opnieuw door God; juist ook bij Noorderlicht. Ik ga nu, na 35 jaar, verhuizen uit Rotterdam. Veel heb ik in deze mooie Grote Stad beleefd en meegekregen. De ontmoetingen bij Noorderlicht horen bij de meest indrukwekkende gebeurtenissen.

— Crista