F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Lees hieronder de antwoorden op onze veel gestelde vragen.
Je kan een antwoord bekijken door op de vraag te klikken.

Hoe is Noorderlicht ontstaan?

In het najaar van 2011 is een zestal mensen zich gaan bezinnen over de vorming van een nieuw initiatief in Rotterdam-Noord, vanuit de Prinsekerk. In de jaren daarvoor was bij Niels de Jong (toen predikant bij De Samaritaan, een kerk in een ander deel van Rotterdam-Noord) de droom gegroeid om vanuit dit oude kerkgebouw met een nieuwe vorm van kerk-zijn te starten. In de loop van 2011 was voor dit initiatief ruimte gekomen in het kerkgebouw en ook in het kerkgenootschap. In de winter van 2012 haakte er steeds meer mensen aan rondom wat inmiddels de naam ‘Noorderlicht’ had gekregen. Die kwamen onder andere bij elkaar in een Bijbelkring. In het voorjaar van 2012 is er gestart met maandelijkse samenkomsten. In september 2012 is de frequentie van de samenkomsten verhoogd naar een tweewekelijkse frequentie, in september 2014 naar een wekelijkse.  In de loop van de tijd zijn er diverse groepen, kringen en activiteiten geweest, zowel voor mensen in de wijk als voor mensen die al een plek bij Noorderlicht gevonden hadden.

Waarom is Noorderlicht gestart?

Uiteindelijk wordt Noorderlicht gemotiveerd door de overtuiging dat het christelijk geloof zoiets moois en waardevols is dat we dit met zoveel mogelijk mensen zouden willen delen en vormgeven. Als Noorderlicht proberen we dat op een eigentijdse manier te doen in ons stadsdeel (Rotterdam-Noord). We geven één en ander dus wat anders vorm dan veel bestaande kerken. Niet omdat die kerken het niet goed zouden doen, maar omdat we denken dat we met andere manieren weer andere mensen kunnen betrekken. En dat is ons doel: mensen betrekken bij deze vorm van kerk-zijn die (nog) niet ergens bij betrokken waren.

Bij welk kerkgenootschap hoort Noorderlicht?

Noorderlicht valt formeel onder de verantwoordelijkheid van ‘hervormde gemeente van Rotterdam-Centrum’ wat op haar beurt weer onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland. In praktijk hebben mensen bij Noorderlicht een zeer diverse achtergrond (van protestants tot katholiek, van evangelisch tot gereformeerd vrijgemaakt, van charismatisch tot geen enkele christelijke achtergrond). Het protestantse karakter van Noorderlicht uit zich in het feit dat we grote waarde toekennen aan de bijbel. We willen echter nadrukkelijk openstaan voor al het goede wat andere tradities te bieden hebben.

Lokaal proberen we ook samenwerking te zoeken met andere kerken. Allereerst met ‘onze buren’ de Prinsekerkwijkgemeente met wie we het kerkgebouw delen. Ten tweede organiseren we de Alpha-cursus samen met De Samaritaan. Ten derde organiseren we met een heel aantal kerken de Week van Gebed (o.a. De Schutse, de Baptistengemeente, de RK Hildegardiskerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). Ten vierde proberen we kerkelijke projecten in de buurt te ondersteunen (zoals De Paraplu in de Agniesebuurt en het Oude Wijken Pastoraat in het Oude Noorden). Ten vijfde zijn we verbonden met kerken die ook onder dezelfde koepel in Rotterdam-Centrum vallen, zoals o.a. ook de Laurenskerk en de Pauluskerk.

Is Noorderlicht alleen voor jonge mensen?

De startgroep van Noorderlicht waren vooral jonge mensen en ook onze thuisbasis (de Prinsekerk) staat in een stadsdeel waar veel jonge mensen wonen. In de samenkomsten en bij de Noordergroepen komen er ook veel twintigers. Dit alles wil niet zeggen dat we er alleen voor jonge mensen zijn. Integendeel, we hopen juist dat uiteindelijk mensen van alle generaties betrokken zullen raken. Overigens geldt dit ook voor culturele achtergronden – die mag het liefst heel divers zijn wat ons betreft. We zien gelukkig dat de groep betrokkenen ook steeds diverser wordt.

Hoe zien de samenkomsten eruit?

Er zijn drie woorden die voor ons de samenkomsten dienen te kenmerken: aanbidding, toerusting en ontmoeting. Onder aanbidding verstaan we het grootmaken van God met liederen en muziek (van psalm tot opwekkingslied, van taize-lied tot gezang). Onder toerusting verstaan we een preek vanuit een Bijbelgedeelte, die inhoudelijk goed in elkaar zit en het leven van nu raakt. Na afloop is er ruim de tijd voor onderlinge ontmoeting.

Ik kom niet uit Rotterdam Noord – is dat een probleem?

Iedereen is welkom – waar je ook vandaan komt. Onze activiteiten en samenkomsten vinden wel plaats in Rotterdam-Noord en we richten ons (bijvoorbeeld in onze externe activiteiten) op dit stadsgedeelte. Als dit voor jou geen probleem is, dan is het voor ons ook geen probleem als je uit Centrum, West of waar dan ook vandaan komt.

Ik ben niet zo vertrouwd met kerk en zo – is dat een probleem?

Iedereen is welkom – wat je achtergrond ook is. Loop gerust binnen bij een samenkomst of een (Noordergroep-)activiteit. We doen ons best om ervoor te zorgen dat nieuwe mensen mee kunnen doen (en dat nieuwe mensen mee kunnen maken wat we zeggen). Als je geen christelijke achtergrond hebt, of als het al een tijd geleden is dat je met iets van een kerk hebt meegedaan, zouden we het juist mooi vinden als je de kerk (toch weer) een kans zou willen geven. Probeer Noorderlicht eens uit! De Alpha-cursus is voor veel mensen een goed idee om te kijken of het christelijk geloof bij ze past. Een kennismakend gesprek met de voorganger, Niels de Jong, kan ook een optie zijn.

Hoe kom ik in contact met Noorderlicht?

Je kunt je via info@noorderlichtrotterdam.nl opgeven voor een maandelijkse update via de mail wanneer je op de hoogte wilt worden gehouden van de agenda van Noorderlicht en de noordergroepen. Als je een vraag of opmerking hebt, kun je ons ook via dit mailadres bereiken. Als je onze pagina op Facebook ‘liked’ blijf je ook op de hoogte. Verder kun je af en toe deze website checken. Maar natuurlijk de beste indruk kun je krijgen wanneer je gewoon eens langskomt!

Hoe is het financieel geregeld?

Zoals bijna iedere kerk maakt ook Noorderlicht zo zijn kosten. Er zijn twee betaalde krachten (Niels de Jong 4 dagen in de week, Mendy Vis twee dagen per week), het gebouw wordt gehuurd en er zijn allerlei activiteitskosten (en ook kosten voor PR, koffie, etc.).

In de eerste jaren van Noorderlicht is zij erg op weg geholpen worden door sponsors (bv. via de landelijke organisatie IZB, maar ook door steun van andere kerken). Het was van meet af aan de bedoeling dat Noorderlicht uiteindelijk financieel zelfstandig zou worden. De steun via sponsors werd dus ieder jaar minder en de opbrengst uit eigen leden moest dus ieder jaar toenemen. Dit laatste is tot nu toe ook gebeurd en daar zijn we erg blij mee. In 2017 zal er nog maar een beperkt deel ‘extern gefinancieerd’ worden en zal het grootste deel van de inkomsten van de eigen leden (moeten) komen. We zijn blij dat we zo relatief snel financieel op eigen benen komen te staan.

Overigens collecteren we in de samenkomsten we niet voor onszelf, maar alleen voor externe doelen (iedere maand hebben we het ‘Rotterdamse- goede-doel-van-de-maand’). We willen namelijk niet aan gasten in de dienst vragen ons financieel te steunen (de schijn dat we uit zijn op geld van toevallige bezoekers willen we op iedere manier vermijden). Omdat we het wel een goed principe vinden ‘om aan een ander te denken’ is er dus wel een collecte (de 1e van de maand via een collectezak die doorgegeven wordt en de andere zondagen van de maand via een zwarte doos die bij de uitgang staat).

Voor de duidelijkheid: niemand wordt verplicht geld aan Noorderlicht te geven (ook de leden niet). Van leden vragen we wel, aan het begin van hun lidmaatschap, of ze een maandelijkse toezegging willen doen. Of mensen dat vervolgens doen, laten we geheel bij de mensen zelf. Uiteindelijk kan een gemeenschap alleen draaien als de leden wel bijdragen (en haar wat waard vinden). Sommige mensen zullen dat vooral met het geven van tijd willen doen, terwijl anderen dat (ook) door het geven van een financiele bijdrage willen doen. Als mensen niet een maandelijkse bijdrage, maar een incidentele gift willen overmaken, is dat natuurlijk ook prima.