Samen doen – dat vinden we belangrijk!

Je bent van harte uitgenodigd!

Doen

Bij Noorderlicht vinden we het belangrijk dat we er niet alleen voor onszelf zijn en ons alleen maar druk maken of we het zelf naar ons zin hebben. Van meet af aan is belangrijk geweest (en dat blijft het hopelijk ook altijd) dat Noorderlicht er ook is voor de wijk en allerlei wijkbewoners. Daarbij denken we ook aan wijkbewoners die het minder hebben (qua financien of netwerk).

Markten

De binnentuin van onze thuisbasis de Prinsekerk willen we meerdere keren van het jaar benutten voor de Noordermarkt of een kerstmarkt.  Kijk op deze website bij ‘Agenda’ voor de precieze data.

Kledingbank

Iedere donderdagochtend is de Kledingbank in de kerk. Mensen die het niet breed hebben, kunnen hier gratis wat kleding komen uitzoeken. Kleding kan ook gebracht worden overigens. In de ochtend is er altijd wel iemand om de kleding in ontvangst te nemen.

Noorderlicht Doet

We proberen onze leden uit te dagen om ook mee te doen met ‘Noorderlicht Doet’. Vaak wordt er dan bij een groep Noorderlichters die wil helpen – via Stichting Present Rotterdam – een project gezocht van mensen die hulp kunnen gebruiken. Dat kan varieren van mensen die hulp nodig hebben bij hun tuin tot handjes bij een verhuizing tot pannenkoeken bakken bij het Leger des Heils. Je kunt je hier als groep(je) of als individu voor opgeven via info@noorderlichtrotterdam.nl als je op de hoogte wilt blijven van de projecten die via Noorderlicht Doet gedaan worden. Ten minste 1 x per maand krijg je dan een mail voor een concreet project waar je dan evt. voor kunt opgeven.

Incidentele klussen

Maatschappelijk werkers uit de wijk doen ons wel eens het verzoek om bij een wijkbewoner een klus te doen. Bv. met het nakijken van iemands computer, een paar kleine klusjes in huis, het doen van iemands boodschappen, het brengen van iemand naar het ziekenhuis, etc. Het gaat dan om mensen die geen netwerk of financien hebben om dit te laten doen. Binnen Noorderlicht kijken we dan of we hier iemand voor kunnen vinden. Wil je best benaderd worden voor zulke 1-op-1-hulpvragen, geef je dan op aan Hans (hans@noorderlichtrotterdam.nl).

Fietsenproject

We hebben een aantal vrijwilligers die handig zijn in het repareren van fietsen. Dat heeft geleid tot ‘het fietsenproject’. We krijgen regelmatig fietsen van een bevriende fietsenmaker uit Oude Tonge en ook betrokkenen van Noorderlicht sponsoren wel eens een (kapotte) fiets. Deze fietsen worden vervolgens gerepareerd. Ze fietsen worden dan geschonken aan mensen die financieel moeilijk zitten of verkocht voor een zachte prijs (de opbrengst gaat dan weer naar de pot waarmee we mensen helpen).

Kringloopproject Oude Noorden

Voor dit werk is er een aparte pagina op deze website ingeruimd. Lees daar meer over dit mooie project!

Vrijwilligers

Als Noorderlicht willen we ook een leuke plek voor vrijwilligers zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden om binnen Noorderlicht als vrijwilliger aan de slag te gaan. Te denken valt aan de kledingbank, het kringloopproject, het fietsenproject, mensen voor de tuin, etc. Informeer via hans@noorderlichtrotterdam.nl naar de mogelijkheden.

Hans Paauwe

Het werk in/voor/met de wijk vinden we bij Noorderlicht belangrijk. We willen graag een kerk zijn die er is voor mensen die het om wat voor reden dan ook lastig hebben in het leven. We zijn blij dat Hans Paauwe voor 2 dagen per week is aangesteld om dit werk van Noorderlicht te coördineren en te stimuleren. Hans is te benaderen via hans@noorderlichtrotterdam.nl. Ook als je zelf meer zou willen doen voor mensen in de wijk, kun je vrijblijvend een keer een gesprek met Hans aanvragen om te kijken naar wat jij kunt betekenen.