Onze missie luidt als volgt:

Impact hebben op mensen in Rotterdam-Noord door Jezus Christus te volgen

Wij zijn Noorderlicht

Welkom bij Noorderlicht Rotterdam. Wij zijn een eigentijdse, levendige kerk op twee locaties. Sinds 2012 zijn we actief in de wijk Blijdorp (onderdeel van Rotterdam-Noord) met als thuisbasis de Prinsekerk, een historisch kerkgebouw op loopafstand van het Centraal Station. Sinds 2018 zijn er ook samenkomsten in de Oranjekerk, een beeldbepalend kerkgebouw aan de Rozenlaan.

Hiervandaan proberen wij de inwoners van Rotterdam-Noord en omstreken een plek te bieden waarvan zij opknappen. Maar we komen ook op andere plekken samen om onze missie uit te leven. Die missie is: “impact hebben op mensen in Rotterdam-Noord door Jezus Christus te volgen”

Wij geloven dat een leven met Jezus Christus je leven verrijkt. Noorderlicht wil een plek bieden voor christenen en niet-christenen om te kunnen ontvangen, leren en groeien en zo God (beter) te leren kennen. Daarnaast willen we bewoners uit de buurt ontmoeten en ondersteunen. Noorderlicht valt onder de brede vleugels van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN); daarbij streven we ernaar het beste van verschillende stromingen in kerkelijk Nederland bij elkaar te brengen.

Wie bezoeken Noorderlicht?

Noorderlicht-Prinsekerk bestaat uit ruim 350 leden en ca. 100 betrokkenen. De samenkomsten trekken gemiddeld 400 bezoekers (iedere diensten zijn er gasten, zoekers, mensen die zich aan het orienteren zijn, etc.). In de beginfase bestond Noorderlicht vooral uit twintigers, maar later sloten ook mensen van andere leeftijden zich aan. De diversiteit werd groter toen ook mensen aanhaakten die al lang niet meer bij een kerk betrokken waren, of dat nog nooit waren geweest. Inmiddels groeit de diversiteit van Noorderlicht. Nog steeds is de grootste groep twintigers, maar inmiddels zijn ook allerlei andere leeftijden aangehaakt (van 0 jaar tot ca. 80 jaar). De mensen overigens die wel een kerkelijke achtergrond hebben, kennen een zeer uiteenlopende achtergrond (van PKN tot katholiek, van evangelisch tot gereformeerd en alles daar tussenin).

Voor Noorderlicht-Oranjekerk geldt het bovenstaande ook, al zijn daar de aantallen vooralsnog een stuk lager (ca. 75 betrokkenen). We hopen dat deze startende gemeente ook nog wat verder kan doorgroeien zodat ze uiteindelijk een zelfstandige gemeente kan worden.

Waarom Noorderlicht?

De leden van Noorderlicht geven verschillende antwoorden op de vraag waarom zij zich aansluiten bij Noorderlicht. Sommigen noemen de sfeer binnen de groep, of de gerichtheid naar buiten. Anderen noemen de muziek tijdens de diensten, of de relevante manier waarop de Bijbel tijdens de preken wordt uitgelegd. Weer anderen waarderen het dat zij bij een groep kunnen horen. Om welke reden mensen zich ook aansluiten, wij proberen iedereen aan te moedigen om zich in te zetten binnen Noorderlicht. Die inzet kan uiteenlopen van het zetten van koffie na afloop van de samenkomsten, tot het bezoeken van mensen in de wijk die hulp nodig hebben.

Geschiedenis

Het begon met een idee, een droom, een verlangen. Zou het mogelijk zijn om een nieuwe vorm van kerk-zijn te starten vanuit de Prinsekerk, in Rotterdam-Blijdorp? Een plek waar allerlei mensen zich thuis voelen, maar zeker ook twintigers en dertigers. Een initiatief waar juist ook mensen zonder kerkelijke achtergrond bij kunnen aanhaken. Een manier van kerk-zijn die past bij het idee van kerk-zijn in de Bijbel, en die ook past bij deze tijd. Een kerk waar mensen God (beter) kunnen leren kennen en geïnspireerd worden om het spoor van Jezus Christus te volgen. Zou zoiets mogelijk zijn? In de loop van 2011 kreeg dit idee langzaam vorm bij Niels de Jong, de huidige predikant van Noorderlicht.

De naam ‘Noorderlicht’

In de zomer van 2011 is een startgroep gevormd die werkte aan een visie, missie, waarden en ook – heel praktisch – hoe wij concreet konden beginnen met het organiseren van samenkomsten en activiteiten. We hebben daarbij een naam gekozen die past bij onze plek in Rotterdam en bij ons doel. De naam ‘Noorderlicht’ bleek heel geschikt te zijn: deze naam verwijst naar de plek van onze kerk in Rotterdam-Noord, en naar Jezus Christus die in de Bijbel het ‘Licht van de wereld’ wordt genoemd.

Deuren gingen open

Toen onze ideeën meer vorm en inhoud kregen, gingen verschillende deuren voor ons open. Zo gaf de Prinsekerkwijkgemeente, de bewoonster van de Prinsekerk, ruimte aan ons initiatief (zie voor meer informatie over deze gemeente www.prinsekerk.nl). Daarnaast droeg de stichting die de eigenaar is van het kerkgebouw ons ook een warm hart toe. Bovendien maakte de algemene kerkenraad van Rotterdam-Centrum ons initiatief mogelijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Tot slot was er een landelijke organisatie (de IZB) bij wie Niels de Jong op de loonlijst kon, en die meehielp met de fondsenwerving. In het voorjaar van 2012 hielden wij – bij wijze van experiment – de eerste maandelijkse samenkomsten. Naar aanleiding van deze diensten gaven steeds meer mensen aan te willen meedoen in deze pioniersfase. Daarom startten wij in het najaar van 2012 met tweewekelijkse samenkomsten, waardoor nog meer mensen aanhaakten. Sinds september 2014 houdt Noorderlicht wekelijkse samenkomsten. Steeds meer activiteiten gingen in de loop van de tijd van start, zowel activiteiten binnen de muren van de kerk (Kledingbank, alpha-cursus, Noordermarkt, etc.) als buiten de muren van de kerk (Noorderlicht Doet, bijbelgroepen bij mensen thuis, Noorderlicht Ontmoet, etc.).

In 2012 ging Noorderlicht van start met ca. 20 betrokkenen. Sindsdien haakten er ieder jaar weer mensen aan – zowel in de diensten als in activiteiten of groepen. Medio 2018 zijn er zo’n 400 betrokkenen. Per 1 augustus is Noorderlicht ook helemaal zelfstandig geworden.

Met de toename van het aantal mensen dat betrokken raakten, konden we ook steeds meer impact hebben op de wijken rondom het kerkgebouw dat als thuisbasis van Noorderlicht fungeert. De groei van het aantal betrokkenen heeft ook geleid tot een tweede locatie: de Oranjekerk in de wijk Kleiwegkwartier. Daar worden sinds september 2018 ook samenkomsten gehouden.

Er wordt bij Noorderlicht nog steeds gezocht naar nieuwe ‘open deuren’ om ook elders in de stad nieuwe gemeenten te (helpen) starten.

Wat doet Noorderlicht?

Binnen Noorderlicht kun je elkaar en God op verschillende manieren ontmoeten. Onze activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, of je nu lid bent of niet. Voor de meest actuele informatie kun je het beste de agenda bekijken. Hieronder vind je alvast een kort overzicht:

Samenkomsten

Iedere zondag

Meer informatie

Noordermarkt

Een gezellig markt in de binnentuin van de Prinsekerk waarbij de opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Noorderlicht Doet

Een maandelijkse klusdag waarbij we mensen uit de wijk praktische hulp bieden.

Meer informatie

Stilte en bezinning

Iedere woensdagavond tussen 21:00 en 21:30 uur hebben we een ‘stiltemoment’: een moment van rust in een drukke week.

Meer informatie

Kringen

Verschillende groepen van ongeveer 7 personen die regelmatig bij elkaar komen voor een gezellige maaltijd, voor een goed gesprek over de Bijbel en om voor elkaar te bidden.

Alpha cursus

In tien avonden een introductie op het christelijk geloof.

Meer informatie

Kerst, Pasen, Pinksteren

Op kerstavond schuiven wijkgenoten aan bij ons kerstdiner en kerstnachtdienst, waarmee wij de geboorte van Jezus vieren. Met Pasen laten verschillende leden zich dopen of doen zij belijdenis van hun geloof, en staan we stil bij de opstanding van Jezus. En met Pinksteren vieren we dat God de heilige geest op deze aarde heeft gebracht.

En nog veel meer

Maaltijden, bbq, vrouwen- en mannenactiviteit, bijbelles, Noorderlicht ontmoet, sportactiviteiten, etc.

Organisatie

Noorderlicht heeft als ideaal dat zoveel mogelijk leden kunnen bijdragen aan het geheel. Om dat te kunnen aansturen hebben wij een ‘kernteam’. Dit team wordt gevormd door zeven mensen die zich ervoor inzetten om de bezoekers en activiteiten van Noorderlicht te laten groeien en bloeien. Daarnaast zijn er allerlei teams en vrijwilligers die een bijdrage aan het geheel leveren.

De betaalde krachten bij Noorderlicht zijn Niels de Jong (predikant, zie ook www.uitonverwachtehoek.nl) en Hans Paauwe (diaconaal werker, hans@noorderlichtrotterdam.nl). Het is altijd mogelijk om met Niels (niels@noorderlichtrotterdam.nl) of Hans contact op te nemen voor een vraag of een gesprek.

Niels de Jong