Geloven anno nu

Wie je ook bent, graag willen we je helpen om vandaag de dag te geloven. Of je nu heel bekend bent met het christelijk geloof of vrij nieuw, of je heel overtuigd bent of juist twijfelt – bij Noorderlicht Rotterdam verwelkomen we je graag. We bieden je een plek waar je thuis maken komen en God, jezelf en anderen beter kunt leren kennen. Op een manier die past bij het leven van nu.

Noorderlicht op drie locaties

Iedere zondag komen we samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar het woord van God. Dit doen we op vier locaties van Noorderlicht in Rotterdam: in de Prinsekerk (Blijdorp), in de Oranjekerk (Hillegersberg-Schiebroek) en de Oude Kerk (Charlois). Op deze plekken zien de diensten er in grote lijn hetzelfde uit, maar natuurlijk hebben ze ook alle drie zo hun eigenheid.

“Onze missie is: Impact hebben op mensen in Rotterdam door Jezus Christus te volgen.”

Niels de Jong, dominee Noorderlicht

Maar we doen meer. Zoals onze naam al doet vermoeden, willen we een lichtpunt zijn voor mensen in Rotterdam. Onze missie luidt dan ook: “Samen met Jezus impact hebben.” We doen ons best om deze missie te vervullen – online en offline. En natuurlijk ben je van harte welkom om mee te doen.

“Onze missie is: Impact hebben op mensen in Rotterdam door Jezus Christus te volgen.”

Niels de Jong, dominee Noorderlicht

Noorderlicht Rotterdam valt onder de brede vleugels van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We proberen het beste van verschillende stromingen in kerkelijk Nederland bij elkaar te brengen.

Missie en motto Noorderlicht

Als Noorderlicht Rotterdam willen we voor het volgende gaan: ‘Samen met Jezus impact hebben’. Dat is onze missie. Deze missie is te verduidelijken als we de drie kernwoorden van deze missie wat meer uitleg geven:


Jezus – hij staat centraal in Noorderlicht, we werken met hem mee, we luisteren naar zijn woorden, we proberen te leven in zijn spoor.

Samen – hiermee bedoelen we allereerst ‘samen met Jezus’ – we willen in lijn met hem leven; ten tweede bedoelen we ‘samen kerk zijn’ – je helpt elkaar te geloven en in het spoor van Jezus te gaan.

Impact – we beogen het goede te doen, iets goeds te betekenen voor elkaar en voor de stad, voor gelovigen en ongelovigen en iedereen er tussen, voor wie geregeld komt of zomaar een keer langskomt. Zonder aanziens des persoons.


Als Noorderlicht hebben we ook een motto gekozen. ‘Geloven anno nu’. Dit bieden we iedereen die komt bij Noorderlicht – we helpen elkaar om te geloven vandaag de dag. De diensten op zondag proberen we hiervoor in te richten met eigentijdse muziek, verstaanbare taal en relevante preken. Ook bieden we allerlei mogelijkheden om in kleiner verband het geloof te bespreken en praktisch te maken: hoe je in het hectische en weerbarstige leven van elke dag kunt geloven in God en hoe je daar vorm aan kunt geven. Daarnaast bieden we allerlei kansen om het geloof handen en voeten te geven via allerlei activiteiten waarbij je iets kunt betekenen voor een ander in deze stad.

Bovendien hopen we mensen online ook allerlei inspiratie te beiden voor geloven anno nu. Op deze website vind je daarom ook allerlei blogs, podcasts en preken.

Acht uitgangspunten Noorderlicht

We hebben acht uitgangspunten (of: kernwaarden) geformuleerd waarvan we geloven dat ze uit de Bijbel komen wandelen. Deze acht woorden (8 G’s) helpen ons als kerk in de huidige cultuur op koers te blijven.

God centraal
Het gaat in de kerk om God en niet om menselijke dingen zoals status en aanzien.

Gods woord
Dit is onze basis en hierop zijn we altijd aanspreekbaar.

Gebed
Op deze manier blijven we in contact met God en brengen we elkaar en de stad bij God.

Genade
Dit woord kenmerkt altijd, als het goed is, onze woorden, maar ook onze daden.

Gemeenschap
We zetten ons in voor elkaar, zodat iedere betrokkene zich gekend weet.

Gavengericht
We geloven dat ieder mens zijn eigen gaven en talenten heeft en dit willen we de ruimte geven.

Geven
Natuurlijk is er veel te ontvangen in de kerk, maar we stimuleren elkaar ook graag om (door) te geven aan de stad.

Gerechtigheid
Hiervoor willen we ons inzetten, dat de dingen in deze wereld recht komen.

Wat geloven we bij Noorderlicht?

Noorderlicht staat voor een christelijk geloof waarin de God van de Bijbel centraal staat. Die God heeft zich vooral laten zien en kennen in Jezus Christus. De komst van Jezus, zijn leven, sterven en opstaan – dat is het goede nieuws dat het christelijk geloof te bieden heeft.

Dit goede nieuws gaat over hoe God naar deze aarde kijkt, hoe ver Gods liefde voor mensen gaat, hoeveel reden tot hoop er is. Ondanks alles wat fout is gegaan, hoeveel kwaad en ellende er is, hoeveel schuld de mens ook heeft – God blijkt een God te zijn van herstel, een nieuw begin, van verrassende genade. Met name in het kruis van Jezus zien we dit het allermeest.

Over die God van de Bijbel zijn we in Noorderlicht bijzonder enthousiast – over zijn wijsheid, liefde, genade, betrokkenheid en macht. En ook over zijn woorden, bedoelingen en intenties. Natuurlijk begrijpen we niet alles van God en zijn manier van werken.

Regelmatig stelt het leven ons voor allerlei vragen waar we geen antwoord op vinden. Maar al zoekend, vragend en biddend, blijven we kijken naar God, zoals hij naar ons toe komt in de bijbel. Daar zien we dat – ondanks onze open vragen – dat God wel te vertrouwen is.

Dat zien we bijvoorbeeld in het Oude Testament waar hij voortdurend mensen opzoekt en trouw is aan zijn volk.

Dat zien we evenzeer in het Nieuwe Testament waarin hij via Jezus bij ons komt en liever zelf stuk gaat aan het kruis dan ons mensen kapot te laten gaan. In het zoeken naar God en de juiste manier van leven, is binnen Noorderlicht het geloof in de Heilige Geest belangrijk.

Van die Heilige Geest geloven we namelijk dat hij ons God doet kennen, ons Gods aanwezigheid laat ervaren en ons vult met Gods liefde. Die Heilige Geest geeft het inzicht en de kracht om op de goede manier ons leven in te vullen.

Denken we binnen Noorderlicht dan overal hetzelfde over?

Nee, en dat is ook niet de bedoeling. We willen elkaar vrij laten, zonder vrijblijvend (laat staan: onverschillig) te worden. We willen wel steeds weer terug naar de kern – Jezus Christus. En elkaar steeds weer bevragen wat het betekent om in zijn spoor in de wereld van vandaag te leven.

En we willen iedere keer weer putten uit de Bijbel, omdat we geloven dat dit het woord is waarin God zichzelf laat kennen en God ons de weg wijst – zowel in mooie als in moeilijke tijden.

En we willen steeds weer bidden, vooral om de Heilige Geest. Ten slotte willen we elkaar steeds weer opzoeken in de kerk, omdat we geloven dat je samen verder komt dan alleen. En omdat we geloven dat God ons aan elkaar geeft, om ons aan te vullen, te ondersteunen, te prikkelen, scherp te houden en wijzer te maken.

Hoe is Noorderlicht Rotterdam ontstaan?

Noorderlicht heeft een dubbele betekenis. Het verwijst naar Jezus Christus, die in de Bijbel het ‘Licht van de wereld’ wordt genoemd. Daarnaast verwijst het naar de plek waar de samenkomsten en activiteiten van Noorderlicht zijn ontstaan: Rotterdam-Noord.

Noorderlicht Rotterdam ontstaat in de zomer van 2011 door een groep initiatiefnemers die nadenkt over de start van een eigentijdse gemeente. Als de ideeën meer vorm en inhoud krijgen, gaan er verschillende deuren open. Wijkgemeente De Prinsekerk biedt ons alle ruimte en ook de eigenaar van het gebouw helpt ons op weg. De algemene kerkenraad van Rotterdam-Centrum maakt het initiatief mogelijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De IZB helpt ons met de fondsenwerving. Bovendien kan predikant Niels de Jong bij deze landelijke organisatie op de loonlijst.

Met ongeveer 20 betrokkenen start Noorderlicht in het voorjaar van 2012 met maandelijkse samenkomsten. Steeds meer mensen geven aan mee te willen doen in deze pioniersfase. Daarom starten we in het najaar van 2012 met tweewekelijkse samenkomsten. Sinds september 2014 houdt Noorderlicht wekelijkse samenkomsten.

In de loop der tijd is het aantal activiteiten sterk gegroeid. Net als het aantal betrokkenen. Medio 2018 zijn zo’n 400 personen verbonden aan Noorderlicht. Met de toename van het aantal betrokkenen en de ondersteuning door diaconaal werker Hans Paauwe kunnen we steeds meer impact hebben op de wijken rondom het kerkgebouw.

De groei van het aantal betrokkenen leidt ook tot een tweede en derde locatie. In september 2018 is Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek gestart in de Oranjekerk. In januari 2020 is Noorderlicht Charlois begonnen in de Oude Kerk.

Ook in Vlaardingen zijn er 1 x per 2 weken diensten (in de Windwijzer, Schiedamseweg 95). In Schiedam is er een team onderweg om daar te starten (vanuit de Dorspkerk in Kethel).

We zoeken ondertussen door naar nieuwe ‘open deuren’ om ook elders in de stad nieuwe gemeenten te (helpen) starten.

Wie werken er bij Noorderlicht?

Je bent bij het lezen van bovenstaande al een aantal namen tegengekomen van personen die actief zijn voor Noorderlicht. Hieronder worden zij nogmaals genoemd met hun contactgegevens.

Niels de Jong

Predikant Noorderlicht Blijdorp

Wil je meer weten over Noorderlicht Rotterdam in het algemeen of Noorderlicht Blijdorp (Prinsekerk)?
Neem contact op met Niels.

Jurek Woller

Voorganger-pionier
Hillegersberg-Schiebroek

Wil je meer weten over Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek (Oranjekerk)? Neem contact op met Jurek.

Corine Zonnenberg

Voorganger-pionier Charlois

Wil je meer weten over Noorderlicht Charlois (Oude Kerk)?
Neem contact op met Corine.

Hans Pauwe

Diaconaal werker bij Noorderlicht

Wil je meer weten over activiteiten voor de wijk of diaconale projecten? Kijk op de pagina Diaconie of neem contact op met Hans.

Scroll to Top