Maak kennis met mensen van de organisatie

In Noorderlicht-Blijdorp hopen we dat zo veel mogelijk mensen iets bijdragen – naar hun vermogen, mogelijkheden en talenten. Gelukkig zien we dat veel mensen dat doen!

Daarnaast proberen we veel dingen ‘samen’ te doen, daarom dat we verreweg het meeste werk in teamverband doen en/of dat ten minste twee mensen verantwoordelijk zijn voor een taak. Dat werkt prettiger en is bovendien goed voor de continuiteit. Alle teams vallen uiteindelijk onder de coordinatie van het kernteam. Dit kernteam probeert de teams goed gevuld te laten zijn/blijven, zoveel mogelijk dingen goed af te stemmen op elkaar en (nieuwe) dingen mogelijk te maken. Zodat de dingen in Noorderlicht-Blijdorp soepel lopen. De eindverantwoordelijkheid voor (de koers van) Noorderlicht-Blijdorp ligt bij het bestuur. Zodat we de goede dingen in Noorderlicht-Blijdorp (blijven) doen. ‘De mensen van het bestuur zijn allemaal bevestigd tot ambtsdrager. Naast de predikant zijn de andere bestuursleden ouderling. Net als alle andere protestantse gemeenten zijn ook een aantal mensen bevestigd tot diaken. Zij zitten in het diaconaal team, net als de diaconaal werker. Hieronder stellen kernteamleden, bestuursleden (ouderlingen), diakenen en aanspreekpunten zich voor. Neem gerust contact met hen op bij een vraag, suggestie of idee. 

Rosemarie Konijnenburg

Mijn naam is Rosemarie Konijnenburg en ik ben sinds 2016 lid van Noorderlicht. Sinds 2021 werk ik met veel plezier één dag per week voor Noorderlicht Blijdorp. Ik houd me o.a. bezig met het reilen en zeilen van het kernteam, verdieping (kringen, thema-avonden, etc.), kinder- en jeugdwerk en gebed.

Wil je aansluiten bij een kring of heb je wat met gebed? Stuur een mail naar rosemarie@noorderlichtrotterdam.nl.

Hans Paauwe

Mijn naam is Hans Paauwe en ik woon in De Lier (Westland). Getrouwd met Marjan en vader van drie zoons. Na verkoop van mijn tuinbouwbedrijf heb ik diverse theologische studies gevolgd en via een stage in 2016 bij Noorderlicht beland. Vanaf 1 september 2017 ben ik in dienst als diaconaal werker.

Mail als je mee wilt doen naar hans@noorderlichtrotterdam.nl

Als diaconaal werker zet ik mij namens de gemeente in voor de kwetsbare mensen in de buurt. Ik doe dat het liefst samen met jullie!

Hans Paauwe, diaconaal werker Noorderlicht

Niels de Jong

Als dominee van Noorderlicht-Blijdorp mag ik zowel in het bestuur als in het kernteam zitten. Het is immers ook een van mijn taken om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de kerk en zoveel mogelijk mensen hun plek te laten vinden. Dat is prachtig om te doen, want alleen met elkaar functioneren we echt als een kerk!

nielsdejong@noorderlichtrotterdam.nl

Gert Vorsteveld

Ik ben Gert Vorsteveld en getrouwd met Conny. We hebben vier kinderen (niemand woont meer thuis) en inmiddels zes kleinkinderen. We wonen in Rotterdam-Schiebroek en zijn lid van Noorderlicht sinds eind 2016.

In 2018 ben ik bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en zit dus in het bestuur van Noorderlicht. Daarnaast houd ik mij binnen Noorderlicht bezig met de financiën en zit in het financiële team. 

We hopen dat iedereen – waar mogelijk – z’n financiële steentje bijdraagt, zodat Noorderlicht een zegen mag zijn voor velen!

Gert Vorsteveld, bestuurslid Noorderlicht

Kerk-zijn kost geld. De salariskosten van onze dominee en diaconaal werker, de huur en de verschillende activiteiten worden bekostigd uit de giften (vrijwillige bijdrage) die we krijgen van gemeenteleden en sommige ondernemers.

Bereikbaar op gert@noorderlichtrotterdam.nl.

Siny Oosterhoff

Ik ben Siny Oosterhoff en samen met man Alex en kinderen Josja en Filemon sinds 2014 betrokken bij Noorderlicht. Ik zit in het bestuur, het pastorale team en ik open regelmatig de dienst.

Je kunt me bereiken via sinyoosterhoff@gmail.com.

Tjeerd Olie

Ik ben Tjeerd Olie, getrouwd met Josiena en vader van Janne en Marith. Ik ben vanaf de start betrokken bij Noorderlicht en sinds een aantal jaar zit ik in het bestuur.

Eerst woonden we in Blijdorp, inmiddels al weer een tijdje in Berkel en Rodenrijs. Op zondag zie je me wellicht wel eens vertrekken met de Noordertieners richting hun dienst.

Bereikbaar op tjeerd@noorderlichtrotterdam.nl.

Cora van Veelen

Mijn naam is Cora van Veelen, ik ben sinds 2014 betrokken bij Noorderlicht. In de gemeente houd ik me o.a. bezig met pastoraat. Een aantal mannen en vrouwen uit Noorderlicht met wat meer levens- en geloofservaring zijn beschikbaar om een keer of een tijdje op te lopen/te bidden met Noorderlichters die tegenslag ervaren om wat voor reden dan ook.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in de gemeente zich gezien en gekend voelt. Juist als het niet zo lekker loopt hebben veel mensen de neiging om zich terug te trekken tot het weer beter gaat. Voor hen – en de mensen om hen heen – willen we er graag zijn. In de loop van de jaren zijn er al veel mooie ontmoetingen geweest.

Cora van Veelen, pastoraat Noorderlicht

Een koppeling komt vaak tot stand via Niels, omdat hij bijna iedereen kent. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te maken via de pastoraatmail. Deze komt bij mij terecht. Dit is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met pastorale medewerkers of andere gemeenteleden (tenzij veiligheid van mensen in het geding is) 

In overleg met elkaar wordt een match gemaakt met een man of vrouw. Namen van de beschikbare Noorderlichters: Niels de Jong, Willem Vermeijden, Jacqueline Couffreur, Conny Vorsteveld, Alex van der Heijden, Siny Oosterhoff, Sarah Balfoord, Dennis en Ruth Waakop Reijers, Jonathan en Cora van Veelen.

Welkom om contact te zoeken, ook als je twijfelt of jouw probleem wel groot genoeg is of als je zijdelings of nog maar net betrokken bent bij Noorderlicht.

Pastoraat@noorderlichtrotterdam.nl
06-52834625

Jan Willem

Ik ben Jan-Willem van der Linde, ik heb op diverse plekken in Nederland gewoond maar sinds 2005 in (regio) Rotterdam, dus voel me het meest een Rotterdammer. Samen met mijn vrouw Elske zijn we sinds begin 2019 lid bij Noorderlicht en vanaf het begin ook samen lid geworden van een Noordergroep. Binnen het kernteam van Noorderlicht houd ik mij bezig met alles rondom verbinding, denk daarbij aan zorgen dat nieuwe leden hun plekje binnen Noorderlicht kunnen vinden of de Noorderlicht App.

Donna Galenkamp-Scholte

Mijn naam is Donna Galenkamp-Scholte. Geboren en getogen Rotterdammer, Getrouwd met Thobias en sinds een paar jaar wonend in Bodegraven. Vanaf 2020 zijn wij lid bij Noorderlicht en ben ik aan de slag als coördinator voor alles rondom communicatie. 

Vragen? Mail naar communicatie@noorderlichtrotterdam.nl

Scroll to Top