Help gezinnen in Rotterdam Noord met een supermarkt-waardebon!

In deze bijzondere tijden van Coronacrisis is het voor veel mensen een extra uitdagende tijd. En daarmee ook een tijd waarin we juist extra voor anderen klaar kunnen staan.

Via ons netwerk bij Goud van Noord weten we dat er veel mensen en gezinnen in Rotterdam (Noord) het in deze tijd extra moeilijk hebben om rond te komen. Werk en inkomsten die wegvallen, voedselbanken die niet voldoende kunnen uitgeven en supermarkten waar door het hamsteren de goedkope producten op zijn.

Juist in deze tijd willen we hen graag een steuntje in de rug geven en ervoor zorgen dat zij komende week voldoende eten in huis kunnen hebben. Daarom willen we via Goud van Noord waardebonnen voor supermarkten gaan verspreiden aan hen die dit nu hard nodig hebben.

Je kunt op de volgende manieren meehelpen:

1. Bid voor alle kwetsbare mensen in Rotterdam Noord die nu extra veel zorgen hebben door het Coronavirus.

2. Koop een waardebon van een (gangbare) supermarkt en doe deze in de brievenbus van de Prinsekerk (Schepenstraat 69) of bij Anneriet Kodde (Erasmussingel 16b).

3. Doneer een bedrag via NL55TRIO 0197 8159 01 t.n.v. Stichting Goud van Noord o.v.v. Waardebon Supermarkt. Alle donaties worden omgezet in waardebonnen voor supermarkten.

4. Schrijf een kaartje met lieve woorden. De kaartjes worden samen met de waardebonnen uitgedeeld.

Het zou fantastisch zijn als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we de komende week bij veel mensen een grote zorg weg kunnen nemen!

Scroll naar top