Jarige Noorderlicht-Oranjekerk kijkt terug op vijfjarig bestaan

Een mooi mijlpaal voor Noorderlicht-Oranjekerk die in de komende maand ook goed gevierd gaat worden. En terecht! Ook gelijk een goed moment om terug te blikken. Hoe kwam het eigenlijk tot deze nieuwe gemeente? En hoe ging het in deze vijf jaar?

In 2017 kwamen er een aantal dingen bij elkaar. Noorderlicht(-Blijdorp) nam de beslissing om niet alleen op één plek kerk te zijn, maar ook open te staan voor het starten van een nieuwe gemeente elders in de stad. Het liefst aan de andere kant van de stad zodat sommige mensen ook dichterbij konden kerken. Bij voorkeur in een leeg kerkgebouw.

En toen kwam ds. Leo Oosterom om de hoek met de vraag of de Oranjekerk ook een optie was? Niet helemaal de andere kant van Rotterdam eigenlijk… Maar wel een andere wijk waar ook al de nodige mensen uit Noorderlicht woonden. En de vraag was ook wel heel bijzonder eigenlijk.. Leo Oosterom zegt daar desgevraagd over:

,,In gesprek met de kerkenraad en de gemeenteleden stelden we de vraag aan de orde: wat is nu onze roeping? Is dat het in stand houden van onze wijkgemeente of het in stand houden van missionair-diaconale presentie in de wijk, wellicht samen met anderen? Toen we duidelijk ‘ja’ zeiden tegen de tweede optie ontstond de ruimte, en vrijwel op datzelfde moment hoorden we dat Noorderlicht op zoek was naar nieuwe locaties.” En zo kwamen dingen bij elkaar.

Op z’n Rotterdams gingen we (te?) snel van start. Op zondagochtend schoof de bestaande
wijkgemeente een kwartiertje naar voren, zodat er om 11.30 uur gestart kon worden. De starttijd van diensten in de Prinsekerk werd verschoven naar 11:00 uur, zodat Niels de Jong ook kon voorgaan in de Oranjekerk (en daar dan net wel of net niet op tijd was…). Een beetje passen en meten, maar het lukte. Niels de Jong was de kartrekker rondom de start van Noorderlicht-Oranjekerk, maar kon al snel het stokje overgeven aan Jurek Woller. Jurek was theologie gaan studeren en kon zo ook mooi in de rol van voorganger groeien. Dit is ook gebeurd en inmiddels gaat Jurek ook frequent voor in diensten en is hij de vaste voorganger van deze pioniersgemeente.

,,Toen ik begon bij Noorderlicht-Oranjekerk, kwam ik over van een grote multinational. Dan is zo’n “kerkelijke startup” waarin je vooral samenwerkt met vrijwilligers nogal een overgang. Heel mooi dat ik het vertrouwen en de ruimte kreeg om zelf te groeien in mijn rol als voorganger, en om te zien dat Noorderlicht-Oranjekerk zo gegroeid is als gemeenschap! We hebben ook echt een eigen karakter gekregen binnen de “Noorderlicht-familie”, met veel (ruimte voor) kinderen en een sterke nadruk op verbondenheid met Jezus, elkaar en de wijk.” Aldus Jurek Woller als hij terugkijkt op 5 jaar Noorderlicht-Oranjekerk.

Een eigen karakter binnen de “Noorderlicht-familie”

Jurek Woller, pionier-voorganger Noorderlicht-Oranjekerk

Achteraf gezien ging de opstart wel erg snel, zeker om ook direct met wekelijkse diensten te
beginnen. Dat kostte wel de nodige inzet van vrijwilligers. En trok wel de meeste energie. Gelukkig was er een behoorlijke startgroep van mensen die ‘overkwamen’ uit Noorderlicht-Blijdorp en haakten er gelijk ook nog wat andere mensen aan (o.a. ook een paar mensen uit de Oranjekerkwijkgemeente). Allerlei mensen pakten ook iets op. En langzamerhand kwam er ook energie voor andere dingen, zoals kringen, een gebedsruimte, sportactiviteiten, thema-avonden en sport/spel met kwetsbare kinderen in Schiebroek-Zuid op zaterdagmiddagen (SchieMove). Corona was natuurlijk ook voor Noorderlicht-Oranjekerk een moeizame periode, maar ook daar kwam de jonge community doorheen. En na Corona begon de gemeente langzaam en gestaag weer te groeien. Een hoogtepunt was ook dat, samen met de wijkgemeente, de bazaar nieuw leven ingeblazen – een groot succes met honderden wijkbewoners die over de vloer kwamen.

De gemeenschap groeide meer en meer niet alleen in de breedte, maar ook de diepte. Mede door het jaarthema ‘Ken je mij?’ werd er gewerkt aan verbondenheid. Er was ook groei in zelfstandigheid, bijvoorbeeld door zelf ambtsdragers uit haar midden te kiezen. En ook financieel ging de gemeenschap meer en meer op eigen benen staan. Bijzonder is ook de goede verhoudingen met de Oranjekerkwijkgemeente. Leo Oosterom vertelt daar in zijn terugblik ook over dat het voor de Oranjekerkwijkgemeente een lastige keuze was. ,,Natuurlijk wil de wijkgemeente overleven, maar we zagen het niet meer als het belangrijkste, en dat gaf letterlijk ruimte.’” Terwijl zij toch ook ruimte moesten afstaan, is het contact altijd allerhartelijkst geweest. Zo stonden gemeenteleden van de Oranjekerk bij de eerste dienst de bezoekers van de eerste dienst met bloemen op te wachten. En deze hartelijke houding is er altijd gebleven. Jurek Woller: ,,De samenwerking is de afgelopen jaren erg prettig geweest, waarbij we elkaar de ruimte gunnen en tegelijk zoeken naar manieren om samen te werken. Zo hebben nu al twee zomers een aantal weken gezamenlijke diensten gehad, en is er een gezamenlijk projectteam om de koffieruimte op te knappen, en zijn er diverse momenten waarop we onderling contact hebben en/of samen bidden.”

Natuurlijk hoopt Noorderlicht-Oranjekerk in de komende vijf jaar verder te groeien in geloof, hoop en liefde. Om vanuit de thuisbasis de Oranjekerk tot zegen te zijn van bestaande en nieuwe gemeenteleden, van kinderen tot volwassenen, van incidentele en betrokkenen en van de wijk om het gebouw heen. Op hoop van zegen dus!

Auteur

Jurek Woller

Scroll to Top