Waartoe zijn we geroepen?

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 14 mei 2023

Waartoe zijn we hier op aarde? Waartoe zijn we geroepen in het leven? Grote vragen! Daar kun je een mensenleven over doen om daar een antwoord op te vinden. We kijken naar ontmoetingen van Jezus met Petrus en kunnen daar ook het nodige uit halen voor ons eigen leven, onze eigen roeping. Prikkelend, stimulerend, bemoedigend. Zoals Jezus eigenlijk altijd is. 

Muziek

Tijdens de dienst speelt de Noorderlicht-band (in wisselende samenstelling) liederen om mee te zingen, en ook een luisterlied na de preek.

zangeressen van de Noorderlicht band

Collecte

Collectedoel is Serve the City
Scroll to Top