Waar het over gaat als de Heilige Geest komt

Dienst 28 mei 2023 ~ Noorderlicht Blijdorp

Op deze eerste Pinksterdag kijken we naar het Pinksterverhaal – de komst van de Heilige Geest. En het is opvallend waar de mensen die vervuld raken van de Heilige Geest dan over beginnen te spreken. En wat zij van hun toehoorders vragen. Het valt ook op hoe de mensen dat treft. We denken na wat dat ons te zeggen heeft.

Vandaag is een extra feestelijke dienst omdat er vijf mensen gedoopt worden en/of belijdenis doen. Welkom! 

MUZIEK

Tijdens de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd.

Collectedoel van deze maand:

Collectedoel is Serve the City
Scroll naar boven