Voor welke zegen ga je?

Dienst Noorderlicht Blijdorp ~ 15 oktober 2023

In het verhaal dat we vandaag bespreken zien we iemand die vooral ‘zegen voor zichzelf’ zoekt. Oftewel, hij wil zich macht en rijkdom toeeigenen die hij anders denkt mis te lopen. Hij moet leren – en doet daar 22 jaar over – dat het om iets heel anders gaat in het leven. Om wat God je geven wil. Met die zegen worden anderen gezegend. Meer weten over hoe het (niet) werkt met Gods zegen? Welkom a.s. zondag! Het is trouwens nog een extra feestelijke dienst, want het is ook nog een doop&opdraagdienst.

MUZIEK

De muziek bij alle diensten van Noorderlicht wordt altijd live verzorgd. Iedere week heeft de band een andere samenstelling.

COLLECTE

Collecte met QR-code
Scroll to Top