Leren bidden voor anderen

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 21 januari 2024

Als je bidt voor andere mensen, waar bidt je dan voor? Wat is echt belangrijk voor hen? Voorspoed, bescherming of geluk? Allemaal geen verkeerde dingen, maar Jezus blijkt toch andere dingen belangrijker te vinden voor de mensen waar Hij voor bidt. We willen ervan leren wat wij dan voor anderen kunnen bidden.

Mededelingen

Scroll to Top