Hoe ver gaat Gods commitment aan mensen?

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 17 september 2023

God zoekt de verbondenheid met mensen. Dat is wel duidelijk uit het Bijbelboek Genesis en het geheel van de bijbel. Ook uit het verhaal dat we lezen in Genesis 17 blijkt wel dat Gods commitment aan mensen groot is. Maar hoe ver gaat dat dan? Is het onvoorwaardelijk? En vraagt dat dan ook iets van ons mensen? Hoe beantwoorden wij dat commitment van God aan ons? Dit oude verhaal maakt ons eens te meer duidelijk hoe God tegenover ons staat en hoe wij zijn aanbod kunnen beantwoorden.

Volg hier de dienst live om 11:00 uur:

Muziek

De diensten van Noorderlicht worden altijd voorzien van live muziek. Iedere dienst speelt de band in een andere samenstelling.

Een lichte achtergrond met daarvoor elkaar vasthoudende handen

Er worden regelmatig psalmen gezongen op moderne wijze, en ook liederen van o.a. Bethel Music en Schrijvers voor Gerechtigheid staan vaak op het programma.

Collecte

De collecte is deze maand voor de diaconie.

Heb je behoefte te schenken aan mensen die lijden in de grote rampen in Marokko en Libië? Heel begrijpelijk! Je kunt dit het best doen via de landelijke nummers, bijvoorbeeld van Kerk in Actie. De opbrengst van de collectes van Noorderlicht blijven dicht bij huis.

Mededeling: Alphacursus start op 26 augustus

Op dinsdag 26 augustus start weer een nieuwe editie van de Alpha-cursus. Ben/ken je iemand voor dit enorm welkom is? Schroom dan niet! Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is gezellig en verdiepend, en er is ruimte voor jouw vragen. Info en aanmelden: alpha@noorderlichtrotterdam.nl

Scroll to Top