Hoe kun je goed leven?

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Hoe kun je goed leven? Het is een vraag die voor ons allemaal relevant is. Er zijn twee antwoorden die je vaak hoort of ziet om je heen: ‘volg de regels’ of ‘volg je hart’. Als we naar Romeinen 13 kijken, dan lijkt het allereerst een pleidooi voor ‘volg de regels’: gehoorzaam de overheid, en wees niemand iets verschuldigd. Daar is ook zeker niks mis mee. Maar uiteindelijk gaat het nog een stap verder: door lief te hebben, vervullen we Gods wet en heel veel andere regels. Je zou kunnen zeggen dat de voornaamste regel is: heb lief! 

MUZIEK

De muziek tijdens de diensten wordt verzorgd door de band die in samenstelling varieert per dienst.

Het genre bestaat uit christelijke liederen van o.a. Sela, Psalm Project, Hillsong, Schrijvers voor Gerechtigheid, en meer. Tijdens iedere dienst zingen we ook een lied met de kinderen.

Scroll to Top