Hoe Jerobeams fout ons waarschuwt

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 29 oktober 2023

I Koningen 12: 25 – 32

In het boek Koningen zien we een duidelijk verband tussen koningen en het volk. Een goede koning leidt het volk in de juiste richting, terwijl een slechte koning hen tot zonde aanzet. Jerobeam is een voorbeeld van zo’n slechte koning. Hij verandert eigenmachtig de godsdienst om zijn eigen belangen te dienen, zoals het verplaatsen van heiligdommen en het maken van afgodsbeelden, wat in strijd is met het tweede gebod. Hierdoor vermindert hij God tot een statische god die hem ook niet meer aanspreekt of tegenspreekt. Die zonde kan ons ook overkomen. Dat we God op zo’n manier dienen dat het ons goed uitkomt. En dat we zo’n beeld van God maken zodat die ons minder in de weg zit. Vandaag dient het voorbeeld van Jerobeams fout als als waarschuwing om God niet naar eigen goeddunken te dienen en ons eigen beeld van God te creëren, omdat dit tot zonde kan leiden.

Bekijk hier de dienst om 11:00 uur:

Muziek

Tijdens de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd door een band die iedere week een andere samenstelling heeft.

Deze week wordt een nieuw (kinder-)lied gezongen: ‘Hij alleen’ van Stichting Opwekking. Als je wilt, kun je het lied beluisteren en misschien al wat oefenen.

Collecte

Collecte met QR-code

Mededelingen

De mededelingen vind je in de Noorderlicht App. Daarnaast worden ook mededelingen in het voorfilmpje op YouTube getoond.

Scroll to Top