Hoe ga je om met mensen die anders denken en geloven?

Dienst Blijdorp ~ 24 september 2023

We lezen uit Numeri 10:29-36. Mozes heeft in de woestijn een ontmoeting met zijn zwager Chobab. Chobab is een buitenlander en heeft een ander geloof. Hoe verhoudt Mozes zich tot mensen die anders denken en geloven?

En hoe ga je vandaag de dag als christen om met je moslimbuurvrouw, Boeddhistische collega of atheïstische broer? Is gemeenschappelijkheid mogelijk of niet?

Handen opgeheven in gebed

MUZIEK

TIjdens de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd. En regelmatig worden er ook liederen gezongen die je misschien nog niet kent. Daarom geven we hier ook de mogelijkheid om alvast iets te luisteren. Bijvoorbeeld deze liederen:

Collecte

De collecte is deze maand voor de diaconie.

Heb je behoefte te schenken aan mensen die lijden in de grote rampen in Marokko en Libië? Heel begrijpelijk! Je kunt dit het best doen via de landelijke nummers, bijvoorbeeld van Kerk in Actie. De opbrengst van de collectes van Noorderlicht blijven dicht bij huis.

Mededelingen

  • Dinsdag 26 september start een nieuwe Alpha-groep, ’s avonds om 19:30 uur in de Prinsekerk. Meer informatie vind je hier.
Scroll naar boven