Heeft bidden zin?

Dienst Noorderlicht Blijdorp | zondag 14 januari 2024

Als je bidt, krijg je dan ook? Heeft bidden zin? Krijg je ook wat je vraagt? Wanneer wel en wanneer niet? Het zijn vragen die misschien wel iedereen, gelovig of niet, heeft die over bidden nadenkt. We staan erbij stil naar aanleiding van een aantal uitspraken van Jezus. Deze uitspraken lijken er op dat je (van) alles kunt vragen en dan ook (van) alles zult krijgen. Hoewel deze teksten misschien wat anders bedoelen dan ze op het eerste gezicht lijken te zeggen, willen die woorden van Jezus ons wel aansporen om met vertrouwen van alles aan God te vragen. En vervolgens ook van alles te ontvangen. 

Mededelingen

  • De Alpha-cursus begint weer, en wel op 24 januari a.s. Je leest er hier alles over!
  • Deze maand staat in het teken van gebed. Deze maand kun je iedere zondag na afloop van de dienst in de Prinsekerk aanhaken bij een nieuwe of juist vertrouwde vorm van bidden.

Collecte

Scroll to Top