Goede Vrijdag: Jezus sterft

Dienst Noorderlicht Blijdorp 29 maart 2024 | 19:30 uur

Op Goede Vrijdag staan we stil bij de dood van Jezus aan het kruis. Een verschrikkelijk kwaad. Waar desondanks toch zoveel goeds uit voortkwam. Hoe dat kan – daar staan we bij stil. Welkom in deze sobere dienst.

Bijbelgedeelte: Johannes 19: 16 – 37

Op deze dienstpagina kun je online de dienst bijwonen. Ook vind je hier de QR-code voor de collecte, er staan mededelingen, en in het Paasweekend verschijnt hier ook de leesversie van de preek (onderaan de pagina), zodat je deze op eigen gelegenheid nog kunt nalezen. Je kunt deze leespreek vervolgens ook doorsturen aan mensen voor wie dit fijn is. Dit is ook een goede optie voor doven en slechthorenden.

Een gezegende dienst gewenst.

Livestream:

Collecte en mededelingen

Gezegende dienst gewenst.

Scroll to Top