Goed leven

Dienst Noorderlicht Blijdorp 8 januari 2023

Jezus heeft veel krachtige verhalen verteld die al eeuwen de wereld rondgaan. In de maand januari staan we bij verschillende van die verhalen stil. Deze keer gaat het over het verhaal dat opgeschreven staat in Matteüs 25 (vers 14 – 30). Het is een verhaal waarbij je 21e-eeuwse bril in de weg kan zitten om het goed te begrijpen. Dan kun je het namelijk opvatten als een verhaal dat vertelt dat je vooral moet presteren (ook voor God). Terwijl het daar helemaal niet om gaat. Waar het wel om gaat, blijkt zowel bemoedigend en inspirerend te zijn. Juist ook aan het begin van een nieuw jaar. 

De preek kun je onderaan deze pagina lezen en/of downloaden.

De band van Noorderlicht

Muziek

De liederen van vandaag worden hier op de pagina later op zondagmiddag gedeeld.

Collecte: Voedselbank Rotterdam

Nieuwe podcastaflevering

Deze aflevering gaat in op het hoe en waarom van de zegen, die je iedere week aan het eind van de dienst hoort. Waar komt deze eigenlijk vandaan, en waarom heeft ds. Niels de Jong deze specifieke zegen voor ons allen?

Scroll to Top