Gefeliciteerd als je zachtmoedig bent

Dienst zondag 29 januari 2023

Vandaag gaat het over de derde zaligspreking: ‘Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’ (Matteüs 5: 5). Deze zaligspreking is wel heel actueel, nu SIRE net een campagne begonnen is tegen polarisatie. Allerlei mensen worden bedreigd: politici, journalisten, wetenschappers. In je familie of op je werk moet je soms op eieren lopen om niet in een conflict te belanden. Lontjes lijken steeds korter te worden. Wat mensen op social media aan elkaar schrijven is niet normaal. Alle reden om deze zaligspreking van Jezus op ons te laten inwerken. Wat is eigenlijk zachtmoedigheid? En kun je het leren?

Lezingen uit de Bijbel:

  • Numeri 12
  • Matteüs 5: 1-10
  • Matteüs 11: 28-30
Twee jongens die elkaar broederlijk omarmen

De preek kun je nalezen en evt. uitprinten onderaan deze pagina.

Zingende mensen in de kerk

MUZIEK

De liederen van vandaag (onder voorbehoud):

  • Hij kwam bij ons, heel gewoon, Opw. 268
  • Hier aan uw voeten, Heer, Opw. 561
  • Ik wil jou van harte dienen, Opw. 378
  • Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden (Ga dan in zijn naam), Opw. 486
Collecte-informatie over Voedselbank Rotterdam
Scroll to Top