Een gelovige heeft iets van een vreemdeling 

Dienst Blijdorp | 8 oktober 2023

We kijken deze zondag naar een van de aartsvaders uit Genesis – Isaäk. We zien hem in dit verhaal als een vreemdeling in zijn tijd. Isaäk is hierin een beeld van wat iedere gelovige na hem ergens ervaart – als een vreemdeling te zijn. Dat hoort er blijkbaar bij als je gelovig bent. We denken na over dit vreemdelingschap, wat dat vraagt en wat God ons hierin toezegt.

Collecte met QR-code
Scroll to Top