“Ik doe het best aardig, toch?”

Dienst zondag 30 juli 2023

Vandaag gaan we aan de slag met de Bergrede van Jezus. Een prachtige tekst, maar ook een ingewikkelde tekst. Jezus neemt in de bergrede geen blad voor de mond. Het staat vol met zijn meest beroemde lessen, zoals de gouden regel, de opdracht om je vijanden lief te hebben en het Onze Vader. Voor veel mensen heel vertrouwd. Maar wanneer we verder inzoomen op wat Jezus hier allemaal nog meer zegt, kunnen we ons gauw ongemakkelijk voelen. De bergrede is beslist geen aai over je bol. Kan dat ongemakkelijke gevoel een mogelijkheid bieden tot groei? Welkom!

Gitarist

MUZIEK

Tijdens de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd door een band in wisselende samenstelling. Je hoort hier liederen van diverse componisten en zangers, zoals Schrijvers voor Gerechtigheid, Psalm Project, Matt Redman, Michael W. Smith, en meer. Ook worden psalmen gezongen.

Collecte

QR-code voor collecte voor het Leger des Heils
Scroll naar boven