Dienst 9 mei 2021: Als je God niet (meer) ervaart

Dienst Noorderlicht

9 mei 2021
Voorganger: Corine Zonnenberg

Als je God niet (meer) ervaart
Bijbellezing: 1 Koningen 19: 1 - 18

Wat als je eerder het gevoel had dat God in je nabijheid was, aanwezig was in je leven...en dan ineens niet meer? Hoe is dat, en wat betekent dit in je leven? Vandaag gaat Corine Zonnenberg dieper in op het ervaren van de aanwezigheid van God.

De dienst start hier op 9 mei om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Als je God niet (meer) ervaart

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

  • Vul dit huis met Uw glorie ~ In Salvation
  • Jezus, wij verhogen U ~ Opwekking 237

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

  • How Long Oh Lord ~ Brian Doerksen

How long O Lord will You forget me
How long O Lord will You look the other way
How long O Lord must I wrestle with my thoughts
And every day have such sorrow in my heart

Look on me and answer, O God my Father
Bring light to my darkness before they see me fall

But I trust in Your unfailing love
Yes my heart will rejoice
Still I sing of Your unfailing love
You have been good, You will be good to me

  • Vader in de Verte ~ Chesron

Heer laat mij maar zitten waar U werkt
Want ik zal U leren kennen in de goot of in de kerk
Altijd halleluja lijkt me sterk
Maar halleluja zal ik zingen
Omdat ik weet dat U dat merkt
Halleluja zal ik zingen
Omdat ik weet dat U dat merkt
Halleluja zal ik zingen
Omdat ik weet dat U dat merkt

  • Jireh ~ Elevation Worship

Going through a storm but I won't go down
I hear Your voice
Carried in the rhythm of the wind to call me out
You would cross an ocean so I wouldn't drown
You've never been closer than You are right now

Vragen om na de preek over na te denken

  • Als je terugblikt, wanneer heb je God ervaren in je leven? Op welke manier was dat?
  • Ervaar je op dit moment iets van God in je leven? Of ervaar je Hem juist niet? Hoe komt dat?
  • Is stilte iets wat je meer in je leven zou kunnen toepassen? Of welke andere manier zou bij jou passen om meer in Gods aanwezigheid te zijn?

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: ALGEMENE DIACONIE

De visie van de diaconie komt samen met de visie van Noorderlicht: samen met Jezus impact hebben.

  • Projecten en hulp wordt geboden op 3 vlakken: Verbinding, Financiële Hulp en Praktische Zorg. Waarbij Geestelijk Zorg overal een onderdeel van is.
  • Collecte voor de diaconie is belangrijk om projecten en hulp te kunnen blijven bieden: bv. leefgeld/noodhulp, wekelijkse maaltijd, vergoeding vrijwilligers, diaconaal werker, kerstdiner, de Noordermarkt, en meer.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's