Dienst 6 juni 2021: Gods grote verhaal en jouw rol

Dienst Noorderlicht

6 juni 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Gods grote verhaal en jouw rol
Bijbellezing: Exodus 1

Het boek Exodus vertelt van de lange weg die het volk Israel gaat richting de vrijheid. We beginnen bij Exodus 1 dat weer aansluit op het boek Genesis. Die twee boeken - Genesis en Exodus - zijn enorm belangrijk voor een goed begrip van Gods verhaal met deze wereld. In Exodus 1 krijgen we al zicht op een aantal dingen die kenmerkend zijn voor God en hoe hij met de mensen omgaat. Ook zien we hoe heel gewone mensen een (grote) rol spelen in Gods verhaal met mensen. In Exodus 1 zijn dat Pua en Sifra. Zij redden vele Joodse jongetjes omdat ze meer ontzag voor God hebben dan voor de farao (een nietsontziende macht in Exodus). Via zulke gewone mensen doet God iets buitengewoons.

De dienst start hier op 6 juni om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leesversie van de preek vind je hier.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Gods grote verhaal en jouw rol

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

  • Wat hou ik van Uw huis ~ Opwekking 715
  • Breng ons samen ~ Sela
  • Vol ontzag ~ Christian Verwoerd

Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U
Niemand is aan U gelijk

  • Ik kan niet zonder U ~ Christian Verwoerd

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

  • Create in me a clean heart ~ Opwekking 389

Create in me a clean heart, o God )
and renew a right spirit within me. )2x

Cast me not away
from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

  • Mijn hulp is van u, Heer ~ Opwekking 640

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

(Mededeling voor papa's en mama's: we zijn op zoek naar vrijwilligers voor het kinderwerk (m.i.v. 18 juni a.s.).

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: INLOOPHUIS 'DE PARAPLU'

De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord, georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters is er ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het allerlei cursussen biedt. Ook is het een veilige plek om hulp te vragen. Ook is er een kledingbank. We steunen dit werk van harte.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's