Dienst 5 september 2021: Waarom zou je je aan Gods regels houden?

Dienst Noorderlicht Prinsekerk

5 september 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 5 september 2021: Waarom zou je je aan Gods regels houden?

Bijbelgedeelte: Exodus 24: 1 – 8

De God van de bijbel is een God die een band wil met mensen. God belooft daarbij genadig veel, maar vraagt ook bepaald gedrag van mensen. Waarom zou je je aan die kaders/regels van God houden? We kijken naar Exodus 24 en zien daar de Israëlieten enthousiast instemmen met wat God van hen vraagt. Waarom? Aan welke regels vraagt God dan ons te houden? En zouden wij dan ook ons er dan ook aan kunnen/willen houden? Waarom wel/niet?

**Let op! Vandaag zijn er twee diensten. Dit omdat er een aantal kinderen gedoopt wordt, en we hebben ervoor gekozen dit in twee diensten te doen, zodat dierbaren van alle kinderen hierbij aanwezig kunnen zijn. En uiteraard worden beide diensten live uitgezonden:

  • De eerste dienst start om 11:00 uur hier;
  • De tweede dienst start hier om 13:00 uur.

De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE LIVESTREAM DIENST VAN 11:00 UUR. ←

→ DIT IS DE LINK NAAR DE LIVESTREAM DIENST VAN 13:00 UUR. ←

Klik om de dienst bij te wonen op de dienst van het tijdstip naar jouw keuze. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Waarom zou je je aan Gods regels houden?

Laat ons samen luisteren, in de kerk of via de eerste livestream, of via de tweede livestream. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal.

Als je als ouder met je kind in de kerk komt om je kind op te dragen of te laten dopen, zeg je daarmee als het ware dat je je wilt houden aan de afspraken van dit verbond. Oftewel, dat je wil leven binnen de kaders van God en je kind daarin wilt meenemen.

We zijn dankbaar dat we vandaag in twee diensten weer kinderen ins onze gemeente mogen verwelkomen: beide diensten zijn doopdiensten.

Muziek

De titels van de liederen die tijdens deze dienst worden gezongen:

  • Tienduizend redenen ~ Opwekking 733
  • Goodness of God ~ Bethel Music

All my life You have been faithful
All my life You have been so, so good
With every breath that I am able
I will sing of the goodness of God

Your goodness is running after, it’s running after me
Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now, I give You everything
Your goodness is running after, it’s running after me

  • Yes and Amen ~ Chris Tomlin

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan Stichting Safe Haven? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Safe Haven'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hierboven vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

Gerelateerde pagina's