Dienst 4 juli 2021: Als je missie lijkt te mislukken

Dienst Noorderlicht

4 juli 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 4 juli 2021: Als je missie lijkt te mislukken
Bijbellezing: Exodus 5: 1 – 9 en 6: 2 – 12

Na de nodige bezwaren (Exodus 4) gaat Mozes dan toch doen wat God had gezegd. Hij gaat met Aäron naar de farao toe met de vraag: ‘laat mijn volk gaan’. De farao weigert niet alleen, maar verzwaart de omstandigheden van de Israëlieten alleen maar. Dit leidt tot frustratie, boosheid en moedeloosheid bij het volk – en dat uiten ze ook richting Mozes. Mozes zelf snapt er ook niets van en zegt dat ook tegen God. God belooft dan opnieuw te zullen bevrijden. Deze toezeggingen lijken nog niet echt besteed aan Mozes en het volk... We staan stil bij wat te doen als je missie (‘waar je voor gaat in het leven’) lijkt te mislukken... Of als dingen zelfs alleen maar erger lijken te worden in plaats van beter...

De dienst start hier op 4 juli om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leespreek staat hier voor je klaar.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Als je missie lijkt te mislukken

Soms ga je ergens voor, maar lijkt dat te mislukken. Of je probeert dingen beter te krijgen, maar het wordt alleen maar erger. Je kunt dan zomaar de neiging hebben om het op te geven en de dingen maar te laten zoals ze zijn. Herkenbaar toch? In het bijbelgedeelte van vandaag gaat het precies daarover. Wat kun je dan doen? Wat doet God dan misschien? Daar denken we over na.

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

Breng ons samen ~ Sela

Vul dit huis met Uw glorie ~ In Salvation

You never let go ~ Matt Redman

Even though I walk through the valley of the shadow of death
Your perfect love is casting out fear
And even when I'm caught in the middle of the storms of this life
I won't turn back
I know You are near
And I will fear no evil
For my God is with me
And if my God is with me

Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me

Questions ~ Matt Redman

Houd vol ~ Kees Kraayenoord

En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

Jezus Overwinnaar ~ Opwekking 832

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedtadvies aan asielzoekers, en maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat zij weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's