Pasen: Jezus zien

Dienst Noorderlicht

4 april 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Pasen: Jezus zien
Bijbellezing: Marcus 16: 1 - 8

Drie dagen na de kruisiging komen de vrouwen bij een open graf...een leeg graf. Engelen vertellen hen dat Jezus is opgewekt uit de dood, en dat hij leeft. De vrouwen krijgen de opdracht om zijn leerlingen te vertellen dat Jezus hen voorgaat naar Galilea. Daar zullen ze hem zien. En nu, meer dan tweeduizend jaar later, kunnen we nog steeds ons best doen om Jezus te zien, al is dat dan op een andere manier dan zijn leerlingen destijds. Hoe zien wij Jezus vandaag?

De dienst start hier op 4 april om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De leesversie van de preek vind je hier. De luisterversie op Spotify vind je (zodra deze gemonteerd is) hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Pasen: Jezus zien

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je in de loop van zondag hier op de pagina. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van vandaag:

  • Oh Happy Day ~ Sister Act
  • Hij leeft voor eeuwig ~ Opwekking 690
  • Liefde was het onuitputtelljk ~ Christiaan Leonard van den Broek
  • Come Alive (Dry Bones) ~ Lauren Daigle

As we call out to dry bones, come alive, come alive
We call out to dead hearts, come alive, come alive
Up out of the ashes, let us see an army rise
We call out to dry bones, come alive

God of endless mercy, god of unrelenting love
Rescue every daughter, bring us back the wayward son
And by Your spirit, breathe upon them, show the world that You alone can save
You alone can save

  • King of Kings ~ Hillsong Worship

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty
Praise forever to the King of Kings

To reveal the kingdom coming
And to reconcile the lost
To redeem the whole creation
You did not despise the cross
For even in your suffering
You saw to the other side
Knowing this was our salvation
Jesus for our sake you died

Hij leeft voor eeuwig ~ Opwekking 690

Jezus leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.
Hij leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Ik zing met heel mijn hart:
De Zoon van God almachtig,
Zo heilig en zo krachtig
Redde mij!

Nu dreigt de dood niet meer,
Omdat Hij mij bevrijdde.
Niets kan mij nu nog scheiden
Van mijn Heer!

Peace be with you ~ Adrian Snell

Life so full I give to you
As the Father sends me so I send you
Spread my light throughout all life
Peace be with you

VOOR DE KINDEREN

Video: het Paasverhaal voorgelezen voor kinderen.
Het Paasverhaal voorgelezen, met mooie illustraties in een soort minitheatertje.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: STICHTING PRESENT

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present wil een beweging op gang brengen in Rotterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Noorderlicht werkt samen met Present in het opzetten van Noorderlicht Doet projecten.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's