Dienst 30 mei 2021: Global Worship

Dienst Noorderlicht

30 mei 2021
Voorganger: Bram Robbertsen

Global Worship
Bijbellezing: Psalm 117

Worship is in de Bijbel nooit alleen maar bevestigend. Er klinkt altijd een prikkelende, tegendraadse en soms zelfs provocerende ondertoon in door. Zeker als je naar de setting van een lied kijkt. Wat dat betreft een verschil met veel christelijke liederen die wij kennen. Hoe mooi ze ook zijn, soms gaan ze vervelen. Dat komt doordat de kritische ondertoon ontbreekt. Dat is anders in de Bijbel. Niet voor niets gaan de liederen uit de Bijbel al meer dan 2000 jaar mee. Vandaag zoeken we dat prikkelende en tegendraadse op.

De dienst start hier op 30 mei om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare versie van de preek vind je hier.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

GLobal Worship

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

 • Votum en Groet ~ Sela
 • Great are You Lord ~ All Sons and Daughters
 • Eeuwige God ~ Opwekking 454
 • He Reigns ~ Newsboys

And all the powers of darkness
Tremble at what they've just heard
'Cause all their powers of darkness
Can't drown out a single word
When all God's children sing out
Glory, glory, hallelujah
He reigns, he reigns

 • Oseh Shalom

Vragen om over door te denken na de preek

 • Wat vind je van de opmerking dat er in de Psalmen in de Bijbel (op de achtergrond) altijd een prikkelende, tegendraadse of provocerende ondertoon meeklinkt? Wat kunnen we daarvan leren als we kijken naar de liederen die wij zingen?
 • In de Bijbel is loven en prijzen niet alleen iets wat je zingend doet, maar het is een way of life. Hoe kan je dat meer vorm geven in jouw leven?
 • Op welke momenten stopt(e) bij jou de lofprijzing en aanbidding? Wat hebben die momenten jou te zeggen? En wat zou God door middel van Psalm 117 tegen jou willen zeggen, denk je?
 • Sta eens stil bij de woorden ‘leven is loven’. Wat betekent dat concreet voor jouw leven?

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: ALGEMENE DIACONIE

De visie van de diaconie komt samen met de visie van Noorderlicht: samen met Jezus impact hebben.

 • Projecten en hulp wordt geboden op 3 vlakken: Verbinding, Financiële Hulp en Praktische Zorg. Waarbij Geestelijk Zorg overal een onderdeel van is.
 • Collecte voor de diaconie is belangrijk om projecten en hulp te kunnen blijven bieden: bv. leefgeld/noodhulp, wekelijkse maaltijd, vergoeding vrijwilligers, diaconaal werker, kerstdiner, de Noordermarkt, en meer.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's