Dienst 3 oktober 2021: Leven met God in het midden

Dienst Noorderlicht Prinsekerk

3 oktober 2021
Voorganger: Jurek Woller

Dienst 3 oktober 2021: Leven met God in het midden

Bijbelgedeelte: Exodus 40

Het tabernakel heeft ons meer te zeggen dan we misschien denken. Het was dé plek waar God aanwezig was, in het midden van zijn volk Israël. En alles in Exodus 40 wijst er op hoe bijzonder dat is. Het tabernakel heeft ons een aantal dingen te zeggen: God wil in het midden van zijn mensen verblijven. Eerst door het tabernakel, later door Jezus Christus, en uiteindelijk door de Heilige Geest. God verdient dan ook een speciale (heilige) en centrale plek in ons leven. Gods aanwezigheid doet iets met mensen en vraagt iets van hen: heilig worden. En met God in het midden...ben je onderweg. Maar wat maakt ons christenen anders te opzichte van andere mensen? We leven met de aanwezigheid van God, altijd.

De dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE LIVESTREAM DIENST VAN 11:00 UUR. ←

Klik om de dienst bij te wonen op de dienst van het tijdstip naar jouw keuze. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Leven met God in het midden

Laat ons samen luisteren, in de kerk of via de livestream. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal.

Muziek

De titels van de liederen die tijdens deze dienst zijn gezongen:

  • God So Loved ~ We the Kingdom
  • Open the Heart of My Heart, Lord ~ Michael W. Smith
  • Licht van de wereld ~ Opwekking 595
  • There Was Jesus ~ Zach Williams
  • Hosanna ~ Hillsong
  • Bij U is de bron ~ Sela

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan de algemene diaconie? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Algemene Diaconie'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hierboven vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

Gerelateerde pagina's