Dienst 29 augustus 2021: Écht mens zijn

Dienst Noorderlicht Prinsekerk

29 augustus 2021
Voorganger: Bram Robbertsen

Dienst 29 augustus 2021: Écht mens zijn

Bijbelgedeelte: Exodus 20: 1-17

De focus van de preek ligt op vers 1-2. De aanhef van de tien woorden heb je nodig om de tien woorden goed te verstaan. Anders worden het moralistische regels waaraan je moet voldoen. God als Bevrijder zal centraal staan. Ook wij zitten vaak vast in de slavernij van ‘Egypte’ waaruit we bevrijd moeten worden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook slaaf zijn van je agenda, afspraken en andere dingen. Soms raak je je vrijheid kwijt als mens. Hoe krijg je je vrijheid terug? Hoe kan je écht mens zijn?

De dienst start hier op 29 augustus om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Écht mens zijn

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal.

Muziek

De titels van de liederen die tijdens deze dienst zijn gezongen:

  • Laat het huis gevuld zijn ~ Opwekking 623
  • The Heart of Worship ~Matt Redman
  • Maak ons hart onrustig ~ Opwekking 805

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.

  • Zeeën van recht ~ Schrijvers voor Gerechtigheid
  • No Longer Slaves ~Bethel Music

From my mother's womb
You have chosen me
Love has called my name
I've been born again
Into Your family
Your blood flows through my veins
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear

  • Ik wens jou ~ Trinity

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

Gerelateerde pagina's