Dienst 27 juni 2021: Als vooroordelen je in de weg zitten

Dienst Noorderlicht

27 juni 2021
Voorganger: Jurek Woller

Dienst 27 juni 2021: Als vooroordelen je in de weg zitten
Bijbellezing: Exodus 4:1-18

Wij zitten vaak vol met vooroordelen, over anderen, over onszelf én over God. En die vooroordelen kunnen flink in de weg zitten, zeker ook bij Gods plan voor ons. Maar God luistert naar ons, en zelfs naar onze vooroordelen en past zijn plan aan! Zoals in het geval van Mozes, waarin hij uiteindelijk Aäron stuurt om Mozes bij te staan in zijn moeilijke opdracht om Israël te bevrijden uit Egypte.

De dienst start hier op 27 juni om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leesversie van de preek staat hier voor je klaar.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Als vooroordelen je in de weg zitten

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

  • Heer ontferm U ~ Schrijvers voor Gerechtigheid

Mensen zonder water, zonder brood
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder kleren, zonder eer
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrede, zonder vuur
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder mensen, zonder U
Heer, ontferm U over ons.

  • Blessed Be Your Name ~ Matt Redman
  • Waar komt mijn hulp vandaan ~ Psalm Project 121

De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.
De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.
Houdt Hij voor jou de wacht,
houdt Hij voor jou de wacht.

  • Broken Vessels ~ Hillsong

Amazing Grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
Oh, I once was lost
But now I am found
Was blind but now I see

  • U geeft rust ~ Opwekking 855

Door alles heen, door alles heen,
Heer kijk ik naar U
En U geeft rust in mij

  • God maakt vrij ~ Opwekking 720

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij

Vragen om over verder te denken na de preek

  • Heb jij ook te maken (gehad) met vooroordelen in je leven? Van anderen naar jou toe, of zelf naar anderen?
  • Hoe zit het met vooroordelen over jezelf? Heb je die? En zitten ze je ook wel eens in de weg?
  • Wat vind je van het idee dat God ook nu een plan heeft, waar jij een rol in hebt te spelen?
  • Herken je iets van Gods plan in je leven?

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: INLOOPHUIS 'DE PARAPLU'

De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord, georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters is er ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het allerlei cursussen biedt. Ook is het een veilige plek om hulp te vragen. Ook is er een kledingbank. We steunen dit werk van harte.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's