Mag je als christen je rechten voor jezelf opeisen?

Dienst Noorderlicht

25 oktober 2020
Voorganger: ds. Niels de Jong

De dienst start hier op zondagochtend 25 oktober om 11:00 uur 's morgens. De dienst is daarna ook te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Bijbelgedeelte: Handelingen 22: 22 – 29

Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen, zei Paulus tegen de centurio die erbij was: 'Mogen jullie een Romeins burger geselen, en dan nog wel zonder vorm van proces?'

Mag je als christen je rechten voor jezelf opeisen?

Een lastige kwestie. Sommige christenen lijken te stellen dat dit niet de bedoeling is en ze wijzen op christelijke principes als zelfverloochening, de minste zijn, de andere wang toekeren. Andere christenen lijken er helemaal geen moeite mee te hebben om aan hun rechten vast te houden en stellen dat die rechten je niet voor niets zijn gegeven.

Een actueel voorbeeld van de discussie is de huidige ‘maximaal-30-mensen-in-een-binnenruimte-regel’. Kerken kunnen onder deze regel uit op grond van de grondwet. Sommige kerken doen dat ook (het is toch een belangrijke zaak om als kerk bij elkaar te komen tot eer van God?), anderen niet (het is toch een zaak van naastenliefde om geen risico te nemen met de gezondheid van mensen?).

Het verhaal van vandaag geeft geen zwart/wit-antwoord voor alle situaties, maar wijst wel de weg voor situaties van vandaag waarin je je afvraagt of je op je eigen rechten mag of moet staan.

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je hier. De link naar de luisterversie komt maandag beschikbaar. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

Collectedoel van deze maand: algemene diaconie
Lees op deze pagina meer over de algemene diaconie. Je vindt hieronder ook de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link.

Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

In die dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van deze week:

 • Aan uw voeten Heer - Opwekking 462

  Zoals een vader die zijn kind omarmt,
  ja zo omarmt U ook mij

 • De hoogste eer - De Oden Van Salomo

  Hij geeft me leven, lijf en stem.
  Onze HEER verdient de hoogste eer.

 • Great are You Lord - All Sons & Daughters

  It's Your breath in our lungs
  So we pour out our praise

 • By Faith - Keith and Kristyn Getty

  For we know in Christ all things are possible
  For all who call upon His name

 • De Blessing - Maasbach Worship

  De Heer zegent, Beschermt jou
  Zijn nabijheid geeft Hij, genadig is Hij
  De heer richt Zijn Oog op jou
  En geeft vrede

Daarnaast geven we je een lied dat je wellicht bemoediging brengt.

'He's Got The Whole World In His Hands' - Nina Simone

Klik hier voor de link naar het lied.

He's got a-you and me sister in His hands
He's got a-you and me sister in His hands
He's got a-you and me sister in His hands
He's got the whole world in His hands

Vragen om over verder te denken na de preek:

 • Heb je een concrete situatie in je hoofd waarin je voor de keuze stond om van je (voor)rechten af te zien of er juist op te staan?
 • Helpt het idee van 'er kunnen hogere doelen zijn' om een keuze te maken?
 • Wat zegt het je dat Jezus - voor jou - afzag van zijn (voor)rechten?

VOOR KINDEREN EN TIENERS:

Vandaag hebben we bid-posters voor je waar je van opknapt. Print de twee bladzijden uit (op A4 in kleur, of in twee delen zodat je een dubbel zo grote poster hebt), en ga er mee aan de slag. Veel plezier en moed gewenst! je kunt deze posters ook invullen met je broertje, zusje, vader, moeder of verzorger Je vindt de posters hier.

Ook kun je iets kiezen uit de HERFSTVAKANTIE-KERKFLIX. Die is vernieuwd! En had je de KIDSpagina al gezien?

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE ALGEMENE DIACONIE

De visie van de diaconie komt samen met de visie van Noorderlicht: 'Samen met Jezus impact hebben'.
Projecten en hulp wordt geboden op drie gebieden: Verbinding, Financiële Hulp en Praktische Zorg. Geestelijke Zorg is hierbij overal een onderdeel.
Collecte voor de diaconie is belangrijk om projecten en hulp te kunnen blijven bieden: bv. leefgeld/noodhulp, wekelijkse maaltijd, vergoeding vrijwilligers, diaconaal werker, kerstdiner, en de Noordermarkt.

We hopen op jullie steun voor dit doel!

Het Noorderlicht Muziekteam verzorgt iedere week live muziek
Tijdens de diensten verzorgen de inmiddels vertrouwde gezichten (in wisselende samenstelling) prachtige muziek. Liederen die zorgvuldig bij elkaar gebracht zijn, om mooi aan te sluiten op de boodschap in de preek. Je kunt de liederen die het muziekteam heeft samengesteld beluisteren in de livestream video. We zijn hen dankbaar voor de inspirerende inzet. Al mogen we dan misschien nog niet meezingen in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, het is wel heel fijn om te kunnen luisteren. En als je de livestream kijkt thuis, dan kun je uiteraard wél meezingen (je bent zeer zeker de enige niet die vanaf de bank meezingt!).

Heb je al eens rondgeneusd op ons YouTube-kanaal? We publiceren er de diensten, interviews, en meer. Je helpt Noorderlicht enorm als je je wil abonneren op ons kanaal (mocht je weleens via YouTube kijken). Zo kunnen we in de loop van de tijd meer mensen bereiken met het goede nieuws.

Oproepje van het geluids- en techniekteam!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen en inregelen van de band. Iedere zondag doet het team haar best om de muziek in de kerk zo mooi mogelijk te laten klinken. Dit doen zij op dit moment met 7 mensen en daar mogen er zeker nog 3 bij. Dit is ook een mooie kans om de mensen van de band en de techniek beter leren kennen. Er is voorafgaand geen technische kennis nodig. Eigenlijk, als je een beetje met een computer om kunt gaan is dat voldoende. Doe je mee? Het liefst al voor 1 november! Meld je aan via info@noorderlichtrotterdam.nl.

Gerelateerde pagina's