Dienst 24 oktober 2021: In Gods familie opgenomen!?

Dienst Noorderlicht Prinsekerk

24 oktober 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 24 oktober 2021: In Gods familie opgenomen!?

Bijbelgedeelte: Romeinen 8: 14 - 17

Gods hart gaat uit naar mensen - om hen op te namen in zijn familie. Het lijkt soms te mooi om waar te zijn. Wil God dat echt? Voor iedereen? Willen wij dat wel? En wat voor verschil maakt dit als je dit gelooft? En hoe weet je trouwens zeker dat God jou erbij wil? Is dat niet een soort wishful thinking? En wat als je dit helemaal niet voelt? Over die vragen gaan we nadenken.

De dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE LIVESTREAM DIENST VAN 11:00 UUR. ←

Klik om de dienst bij te wonen op de dienst van het tijdstip naar jouw keuze. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Dienst 24 oktober 2021: In Gods familie opgenomen!?

Laat ons samen luisteren, in de kerk of via de livestream. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal.

Muziek

  • Who You Say I Am ~ Hillsong United

Free at last, He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin, Jesus died for me
Yes, He died for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am

  • De Zegen ~ vertaling door Eline Bakker van ‘The Blessing’, geschreven door Godelief Maasbach
  • Awesome God ~ Michael W. Smith

De Heer zegent,
beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

  • Ik zal er zijn ~ Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan de algemene diaconie? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Algemene Diaconie'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hierboven vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

MEDEDELINGEN

  1. De eerstvolgende online introductie-avond is op 25 oktober. Opgeven kan via rosemarie@noorderlichtrotterdam.nl.

  2. Op 26 oktober om 20:00 uur start de Prayer-course in de Oranjekerk. Wil je meer weten of wil je je opgeven? Neem dan contact op via jurek@noorderlichtrotterdam.nl.

  3. Er worden 4 lotgenotenavonden (3, 10, 17 november, 1 december) georganiseerd over mentale uitdagingen in het leven, zoals verlies en rouw, depressie, burn-out en eetstoornissen. Je kunt je (per thema) opgeven via rosemarie@noorderlichtrotterdam.nl.

  4. Op 13 november kun je deelnemen aan een sponsorloop van Sint voor Kint, waarbij je bijdragen voor Sintcadeautjes bij elkaar kunt lopen voor kinderen van ouders die weinig te besteden hebben. Geef je op via sintvoorkintnoord@gmail.com.

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

Gerelateerde pagina's