Dienst 24 april 2022: Het einde van de nacht

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Welkom bij de dienst van de Prinsekerk.

Dienst 24 april 2022: Het einde van de nacht

Bijbelgedeelte: Ester 5:12 - 6:14

De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema's en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken.

Muziek

De titels van de liederen van de dienst van vandaag:

  • Onze schuilplaats is God ~ Opwekking 847
  • Jezus alleen ~ Opwekking 575
  • Oh Praise the Name ~ Hillsong Worship
  • Verborgen zegeningen ~ Nederland Zingt

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

  • Toekomst vol van hoop ~ Sela
  • U zij de Glorie ~ Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Extra mededelingen

  • Maandagavond 25 april is er een online ledenavond. Deze start om 20:00 uur. Verdere toelichting wordt gegeven aan het begin van de dienst vandaag.
  • Op 1 mei kun je meedoen aan een workshop sieraden maken (om 12.30 uur). De opbrengst is voor het werk van Jasper en DaniĂ«lle in Papua Nieuw-Guinea. Meer informatie hoor je aan het begin van de dienst.
  • Op 6 mei start weer een Alpha-cursus (overdag).

Gerelateerde pagina's