Dienst 20 juni 2021: God laat zich kennen

Dienst Noorderlicht

20 juni 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 20 juni 2021: God laat zich kennen
Bijbellezing: Exodus 3: 1 – 22

Wie is God nu eigenlijk? Dat is een grote vraag voor tallozen in verleden en heden. De bijbel stelt dat God niet een Grote Onbekende is, maar dat hij zich heeft laten kennen. Via Exodus 3 staan we stil bij hoe God zich – stap voor stap – openbaart aan mensen. Hij is enerzijds een God die niet te vangen is in een woord of in een naam, anderzijds een God op wie je aankunt. Zeker als het gaat over het bereiken van de vrijheid, kun je van deze God op aan.

De dienst start hier op 20 juni om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare versie van de preek vind je hier.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

God laat zich kennen

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

  • Fundament ~ Opwekking 785

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam

  • Heer, U bent El Elohim ~ Opwekking 333

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
Ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.

  • De Doop ~ Sela

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

  • Waymaker ~ Leeland

*You are
Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are
You are
Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are

  • De Blessing

Laat Zijn goedheid op jou stralen
Meer dan duizend generaties
Jouw familie en jouw kind’ren
En hun kind’ren, en hun kind’ren

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
En komt na jou en is naast jou
En rondom jou, binnenin jou
Hij is met jou, Hij is met jou

  • Goodness of God ~ Bethel Music

I love Your voice
You have led me through the fire
In the darkest night
You are close like no other
I've known You as a Father
I've known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God

  • Ik zal er zijn ~ Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

VOOR DE KINDEREN

Er zijn weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk. Als je vanuit huis de dienst kijkt, dan is er online kinderwerk voor je.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: INLOOPHUIS 'DE PARAPLU'

De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord, georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters is er ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het allerlei cursussen biedt. Ook is het een veilige plek om hulp te vragen. Ook is er een kledingbank. We steunen dit werk van harte.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's