Dienst Goede Vrijdag: Dood brengt leven

Dienst Noorderlicht

2 april 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 2 april 2021: Goede vrijdag: Dood brengt leven
Bijbellezing: Marcus 15: 1 - 39

Op deze Goede Vrijdag staan we - tesamen met miljarden christenen wereldwijd - stil bij de kruisdood van Jezus. Op een vreemde manier was zijn sterven goed. Zijn dood brengt leven. Ook voor ons vandaag! Bij dit geheim staan we stil. Wie wil kan thuis ook avondmaal meevieren. Zorg dan dat je aan het begin van de dienst een klein glaasje wijn hebt klaarstaan, en een stukje brood (of een vervanging hiervan).

De dienst start hier op 2 april om 19:00 uur 's avonds. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De leesversie vind je hier. De luisterversie op Spotify vind je (zodra deze gemonteerd is) hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 19:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Goede vrijdag: Dood brengt leven

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je in de loop van zondag hier op de pagina. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van vandaag:

  • Via Dolorosa ~ Sela
  • Jezus leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in den bangsten zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

  • Remembrance ~ Hillsong

I take the bread of life
Broken for all my sin
Your body crucified
To make me whole again
I will recall the cup
Poured out in sacrifice
To trade this sinner's end
For Your new covenant
Hallelujah
I'll live my life in remembrance
Hallelujah
Your promise I won't forget

  • Great Are You Lord ~ Amanda Cook

Great are You, Lord
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
To You only

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: STICHTING PRESENT

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present wil een beweging op gang brengen in Rotterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Noorderlicht werkt samen met Present in het opzetten van Noorderlicht Doet projecten.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's