Wat voor kracht heeft de boodschap van Jezus?

Dienst Noorderlicht

18 oktober 2020
Voorganger: ds. Niels de Jong

De dienst start hier op zondagochtend 18 oktober om 11:00 uur 's morgens. De dienst is daarna ook te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Bijbelgedeelte: Handelingen 19: 11 - 20

Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: 'Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!' Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogespriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hen ten antwoord: 'Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?'

Afrekenen met negatief gedrag met de kracht van Jezus

Er gebeuren soms gekke dingen. Natuurlijk ook op Netflix – er worden daar bizarre verhalen verteld. Maar bijna altijd zijn de meest bizarre verhalen, verhalen die waargebeurd zijn. Hier in Handelingen 19 stuitten we ook op zo’n bizar verhaal. Maar we kijken niet alleen naar dit gekke voorval, maar we kijken vooral naar het grotere kader. Dat kader van Handelingen 19 kun je samenvatten met de vraag: ‘kan de boodschap van de Heer iets uitwerken in een stad als Efeze - een bolwerk van politieke, economische en religieuze machten en krachten?’ Die vraag wordt in Handelingen 19 met een volmondig ‘ja’ beantwoord. En als dat antwoord van Handelingen 19 klopt, dan legt dat deze vragen bij ons neer. Heeft de boodschap van Jezus nog steeds zulke kracht? Waar zie je dat aan? Waar ervaren wij dan die kracht van de boodschap van de Heer? Wat werkt die kracht uit bij jou? En wat werkt het uit in een stad?

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je hier. De link naar de luisterversie komt maandag beschikbaar. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

Collectedoel van deze maand: algemene diaconie
Lees op deze pagina meer over de algemene diaconie. Je vindt hieronder ook de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link.

Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

In die dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. Daarnaast geven we je een link naar een lied dat je wellicht iets goeds brengt. De liederen van vandaag:

  • Heer, Onze God - Opwekking 70
  • Het woord van God - Sela
  • More Love, More Power - Michael W. Smith
  • Jezus Overwinnaar - Opwekkingsliederen 44

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, hoogste Heer

Uitgelicht: 'There Was Jesus' - Zach Williams & Dolly Parton

Klik hier voor de link naar het lied.

In the waiting, in the searching
In the healing, in the hurting
Like a blessing buried in the broken pieces
Every minute, every moment
Where I've been or where I'm going
Even when I didn't know it
Or couldn't see it
There was Jesus

Vragen om over door te denken:

  • Heeft de boodschap van Jezus nog steeds zulke kracht? Waar zie je dat aan?
  • Waar ervaren wij dan die kracht van de boodschap van de Heer?
  • Wat werkt die kracht uit bij jou?
  • En wat werkt het uit in een stad?

VOOR KINDEREN EN TIENERS:

Vandaag hebben we een Kinderbijbel Memoryspel voor je. Print de drie bladzijden uit, en volg de instructies. Veel plezier en leerzame inspiratie gewenst. Je vindt het memoryspel hier.

Ook kun je iets uit de Kerkflix kiezen.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE ALGEMENE DIACONIE

De visie van de diaconie komt samen met de visie van Noorderlicht: 'Samen met Jezus impact hebben'.
Projecten en hulp wordt geboden op drie gebieden: Verbinding, Financiële Hulp en Praktische Zorg. Geestelijke Zorg is hierbij overal een onderdeel.
Collecte voor de diaconie is belangrijk om projecten en hulp te kunnen blijven bieden: bv. leefgeld/noodhulp, wekelijkse maaltijd, vergoeding vrijwilligers, diaconaal werker, kerstdiner, en de Noordermarkt.

We hopen op jullie steun voor dit doel!

Het Noorderlicht Muziekteam verzorgt iedere week live muziek
Tijdens de diensten verzorgen de inmiddels vertrouwde gezichten (in wisselende samenstelling) prachtige muziek. Liederen die zorgvuldig bij elkaar gebracht zijn, om mooi aan te sluiten op de boodschap in de preek. Je kunt de liederen die het muziekteam heeft samengesteld beluisteren in de livestream video. We zijn hen dankbaar voor de inspirerende inzet. Al mogen we dan misschien nog niet meezingen in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, het is wel heel fijn om te kunnen luisteren. En als je de livestream kijkt thuis, dan kun je uiteraard wél meezingen (je bent zeer zeker de enige niet die vanaf de bank meezingt!).

Heb je al eens rondgeneusd op ons YouTube-kanaal? We publiceren er de diensten, interviews, en meer. Je helpt Noorderlicht enorm als je je wil abonneren op ons kanaal (mocht je weleens via YouTube kijken). Zo kunnen we in de loop van de tijd meer mensen bereiken met het goede nieuws.

Gerelateerde pagina's