Voorbij een vaag geloof in Jezus

Dienst Noorderlicht

18 april 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Voorbij een vaag geloof in Jezus
Bijbellezing: Marcus 8: 22 – 26

Als je het evangelie van Marcus leest, met daarbij de gedachte dat Jezus is opgestaan uit de dood (en dus nog steeds leeft), dan ontdek je dat Jezus steeds mensen ‘laat opstaan in een nieuw leven’. Hij geeft hen dus een nieuw begin. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de blinde man die we in Marcus 8 tegenkomen: hij heeft hem zicht. Al gaat dat dan stap voor stap. Zo geeft de levende Jezus vandaag de dag nog steeds zicht – stap voor stap – op de wereld om ons heen. En door onze omgeving beter te zien, leven we meer, echter.

De dienst start hier op 18 april om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De printbare leesversie vind je hier. De meest recente luisterversie op Spotify vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Voorbij een vaag geloof in Jezus

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je in de loop van zondag hier op de pagina. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van vandaag:

  • God van liefde, God van trouw ~ Psalm Project
  • God keert alles om ~ Sela
  • Bij het kruis ~ Opwekking 775
  • Broken Vessels ~ Hillsong
  • In eeuwigheid ~ Opwekking 799

Mededeling Noorderlicht Oranjekerk: Online koffie en gebed na de dienst

Noorderlicht Oranjekerk organiseert na deze dienst online koffie en gebed. We maken gebruik van de 'virtuele koffieruimte' Wonder.me. Daar kun je zelf kiezen met wie je wilt praten: in een groep in de koffieruimte, in een gebedsruimte, of 1 op 1 met iemand. Probeer het eens uit! Via deze link kom je bij de Wonder ruimte.

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: STICHTING PRESENT

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present wil een beweging op gang brengen in Rotterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Noorderlicht werkt samen met Present in het opzetten van Noorderlicht Doet projecten.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's