Dienst 16 mei 2021: Als je gebeden niet verhoord worden

Dienst Noorderlicht

16 mei 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Als je gebeden niet verhoord worden
Bijbellezing: I Samuel 12: 1 – 25

Geloven wordt lastig als je gebeden niet verhoord worden. Zeker als het om iets belangrijks gaat of je iets vreselijks overkomt, kan het je geloof doen wankelen als je gebeden voor niets lijken te zijn. We kijken vandaag naar een heftig verhaal waarin dit ook voorkomt – David bidt tevergeefs om de genezing van zijn kind. We bekijken dit verhaal eerlijk, en gaan ook breder in de bijbel op zoek naar een weg om verder te kunnen met God...als je gebeden niet verhoord worden. Het worden geen makkelijke antwoorden, maar hopelijk helpt de boodschap je verder ten aanzien van dit pijnlijke punt (waar we waarschijnlijk allemaal vroeg of laat zullen komen).

De dienst start hier op 16 mei om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Als je gebeden niet verhoord worden

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

 • U bent aanwezig ~ Sela

U bent aanwezig in blijdschap en tranen
In zwakte toont U kracht
U bent aanwezig in denken en dromen
Uw stem klinkt in de nacht

 • No Longer Slaves ~ Bethel Music

I am surrounded
By songs of deliverance
We've been be liberated
From our bondage

 • Spreek, o Heer ~ Opwekking 689

Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
En verander ons naar uw evenbeeld.

 • Was mij witter dan sneeuw ~ Psalm Project

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

 • Hoor ons loflied ~ Opwekking 553

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Vragen om over verder te denken na de preek

 • Is er een gebed dat bij jou onverhoord is gebleven?
 • Helpt het onderscheid van Pete Greig jou op een bepaalde manier?
 • Kun je verder met God als het liefste wat je wil je niet gegeven zal worden?
 • Wat zegt het je dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft (zie slot Romeinen 8)?

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: ALGEMENE DIACONIE

De visie van de diaconie komt samen met de visie van Noorderlicht: samen met Jezus impact hebben.

 • Projecten en hulp wordt geboden op 3 vlakken: Verbinding, Financiële Hulp en Praktische Zorg. Waarbij Geestelijk Zorg overal een onderdeel van is.
 • Collecte voor de diaconie is belangrijk om projecten en hulp te kunnen blijven bieden: bv. leefgeld/noodhulp, wekelijkse maaltijd, vergoeding vrijwilligers, diaconaal werker, kerstdiner, de Noordermarkt, en meer.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's