Dienst 14 augustus 2022: Gezocht: betrouwbaarheid

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Geloven en blijven geloven is niet iets vanzelfsprekends. Zeker als mensen om je heen niet (meer) geloven. Waar komt het dan op aan als je zelf wel wilt (blijven) geloven? Wat kun je dan doen? We gaan te rade bij een brief uit het Nieuwe Testament – geschreven aan Timoteus in een tijd waarin het (blijven) geloven ook onder druk stond.

Bijbelgedeelte: II Timoteus 1: 11 – 2: 2.

De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema's en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken. Deze week is er geen leesversie van de preek.

Muziek

De titels van de liederen van de dienst van vandaag:

  • Vul dit huis met uw glorie ~ In Salvation | Bekijk hier op YouTube
  • We zijn hier bij elkaar ~ Opwekking 573 | Bekijk hier op YouTube
  • Waymaker ~ (origineel door Sinach) | Bekijk hier op YouTube
  • Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen ~ Opwekking 334 | Bekijk https://youtu.be/1dPZSvV4ib4?t=4250 op YouTube
  • Hoe groot is Uw trouw, o Heer ~ Opwekking 708 | Bekijk hier op YouTube

Luisterlied bij de preek:

  • Trust In You ~ Lauren Daigle | Bekijk hier op YouTube

Collectedoel in augustus: het Leger des Heils

  • Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

  • Het Leger des Heils heeft een boodschap die is gebaseerd op de Bijbel.

  • Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.

  • Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam mensen in nood bij te staan zonder enige vorm van discriminatie.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. De QR-code verschijnt uiterlijk zondagochtend hier op de pagina. Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl. We hopen op jullie steun deze maand.

Gerelateerde pagina's