Dienst 13 september 2020: Het kost wel onderzoek...

Dienst Noorderlicht

13 september 2020
Voorganger: ds. Niels de Jong

De dienst start hier op zondagochtend 13 september om 11:00 uur 's morgens.
De dienst is daarna ook te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Handelingen 17: 1 - 15

Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. 'Deze messias', zo zei hij, 'is Jezus, die ik u nu verkondig.'

Om het goede nieuws van Jezus Christus te vatten, moet je wel op onderzoek uit (blijven) gaan. Als je open (onder)zoekt, dan zul je vinden. En dan kom je bij het echte verhaal van God en dan ben je bestand tegen verwarring. Dat blijkt uit het eerste gedeelte van Handelingen 17 waar Niels de Jong dit keer bij stil staat. Het goede nieuws van Jezus Christus komt namelijk niet uit de lucht vallen, maar staat in een lang verhaal van God met mensen. Via verdieping in dat lange verhaal - dat we kennen uit de Bijbel - zien we de waarde, de waarheid en het belang van dat goede nieuws van Jezus Christus. Dat kost tijd en onderzoek, want anders kom je er niet achter.

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten.

Op deze pagina vind je ook een activiteit voor de kinderen, extra luisterliederen en de collecte.

Je vindt hier ook de printbare versie van de preek, en de luisterversie op Spotify.
Je kunt je ook gratis abonneren op ons prekenkanaal op Spotify.

Collectedoel van deze maand: De Pauluskerk
Lees op deze pagina meer over de Pauluskerk. Je vindt bij de informatie ook de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link.

Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

In die dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld, in overleg met ds. Niels de Jong. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van vandaag:
'Lead me to the Cross' - Hillsong
Psalm 121 - Psalm Project
'Door en door goed' - Opwekking 836
'God I Look to You' - Bethel Music
'Bij U is de bron' - Sela

Daarnaast vind je hier nog een luisterlied:

Uitgelicht: 'Isn't He (This Jesus') ~ The Belonging Co ft. Natalie Grant

Klik hier voor de link naar het lied.

Captivator of the searching heart
This Jesus How precious
Mender of a million shattered parts
This Jesus relentless

Vragen om over na te denken:

  • Hoe verdiep jij je in het geloof, hoe onderzoek jij het voor jezelf?
  • God heeft de u-bocht (van leven naar lijden, en weer terug op vernieuwde wijze) zelf niet ontweken. Wat betekent dit voor je?
  • Wat heb jij tot nog toe ontdekt tijdens je zoektocht?

ACTIVITEIT VOOR KINDEREN

Vandaag horen we het verhaal van de Emmaüsgangers. En we gaan kleuren! Je vindt het werkje HIER.

Ook kun je nog eens een kijkje op de Kerkflix van vorige week; misschien staan er nog dingen op waar je vorige week niet aan bent toegekomen.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedt advies aan asielzoekers, ze faciliteren maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en een kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat ze weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

We hopen op jullie steun voor dit doel.

Het Noorderlicht Muziekteam verzorgt iedere week live muziek
Tijdens de diensten verzorgen de inmiddels vertrouwde gezichten (in wisselende samenstelling) prachtige muziek. Liederen die zorgvuldig bij elkaar gebracht zijn, om mooi aan te sluiten op de boodschap in de preek. Je kunt de liederen die het muziekteam heeft samengesteld beluisteren in de livestream video. We zijn hen dankbaar voor de inspirerende inzet. Al mogen we dan misschien nog niet meezingen in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, het is wel heel fijn om te kunnen luisteren. En als je de livestream kijkt thuis, dan kun je uiteraard wél meezingen (je bent zeer zeker de enige niet die vanaf de bank meezingt!).

Heb je al eens rondgeneusd op ons YouTube-kanaal? We publiceren er de diensten, interviews, en meer. Je helpt Noorderlicht enorm als je je wil abonneren op ons kanaal (mocht je weleens via YouTube kijken). Zo kunnen we in de loop van de tijd meer mensen bereiken met het goede nieuws.

Gerelateerde pagina's