Dienst 13 juni 2021: God neemt de tijd

Dienst Noorderlicht

13 juni 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 13 juni 2021: God neemt de tijd
Bijbellezing: Exodus 2

In het boek Exodus is de weg naar de vrijheid een lange weg. Het slavenbestaan van het volk Israël duurt lang. God ziet de ellende van zijn mensen en hoort het hulpgeroep van de Israelieten (vers 23 en 24), maar hij neemt wel de tijd om hen te redden. Vanaf het begin van de onderdrukking tot de bevrijding zit namelijk minstens 80 jaar. We staan stil bij Exodus 2 hoe God zijn bevrijdingsplan in werking gaat stellen. We staan ook stil hoe wij een weg uit 'de slavernij' (die allerlei vormen kan hebben) kunnen vinden en dat God voor die weg naar de vrijheid ook vaak de tijd neemt.

De dienst start hier op 13 juni om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leesversie van de preek vind je hier.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

God neemt de tijd

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag verschijnen tijdens de dienst hier op de pagina.

  • Psalm 130: Uit de diepten ~ Psalmen Voor Nu

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag

  • God wijst mij de weg ~ Opwekking 429

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Amazing Grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

No Longer Slaves ~ Bethel Music

You split the sea
So I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love
You rescued me
So I could stand and say
I am a child of God
I am a child of God
Yes, I am a child of God

Zegekroon

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Mijn verlosser leeft ~ Opwekking 554

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

(Mededeling voor papa's en mama's: we zijn op zoek naar vrijwilligers voor het kinderwerk (m.i.v. 18 juni a.s.).

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: INLOOPHUIS 'DE PARAPLU'

De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord, georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters is er ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het allerlei cursussen biedt. Ook is het een veilige plek om hulp te vragen. Ook is er een kledingbank. We steunen dit werk van harte.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's