Dienst 12 december 2021: De hemel als één groot beeldscherm

Dienst Noorderlicht Prinsekerk

12 december 2021
Voorganger: Bram Robbertsen

De hemel als één groot beeldscherm....alsof je in het Omniversum bent. Zo had Bram Robbertsen nog niet eerder naar de hemel gekeken. De hemel als de woonplaats van God, dat wel. De hemel als koepel over de aarde. Maar ik had nog nooit naar de hemel gekeken als een groot beeldscherm waarop de visioenen geprojecteerd worden. Hoe haakt onze realiteit van vandaag hier op in, en wat kan Openbaring 12 ons hierin vertellen?

Zicht op het oordeel

Bijbelgedeelte: Openbaring 12

Welkom bij de dienst van de Prinsekerk. De dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

Muziek

De titels en artiesten van de liederen van de dienst van vandaag:

  • Votum en Groet ~ Sela
  • Red mij Heer ~ Psalm Project (130)
  • Verwachten ~ Opwekking 780
  • Vandaag ~ Kinga Bán
  • Wij geloven ~ Opwekking 747
  • Toekomst vol van hoop ~ Sela

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan één of meer van de decemberdoelen van Noorderlicht? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van de code van het door jou gekozen doel. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-codes op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Gerelateerde pagina's