Blijven geloven, blijven bidden

Je kunt gemakkelijk ontmoedigd raken wat betreft je geloof in God. Zeker als je gebeden niet (meer) verhoord lijken te worden. Of als je weinig (meer) lijkt te merken van God. Of als je andere mensen ziet opgeven wat betreft geloof. Jezus zag dat gevaar blijkbaar al en vertelt een verhaal om mensen te bemoedigen om te blijven geloven en te blijven bidden. Het is wel een vreemd verhaal… 

Lucas 18: 1 – 8

MUZIEK

Geef ons vrede ~ Sela
Dit lied dragen we op aan alle slachtoffers, nabestaanden, zoekers en redders in Turkije en Syrië, na de verwoestende aardbeving.

‘k Stel mijn vertrouwen ~ Opwekking 42
Dit is vandaag het kinderlied.

Licht van de wereld ~ Opwekking 595

My prayer for you ~ Alisa Turner

Onze schuilplaats is God ~ Mozaïek Worship

Wij geloven ~ Opwekking 747

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Collecte-informatie over Voedselbank Rotterdam

Handig om te weten

De dienst van 19 februari (volgende week) begint een half uur later (11.30 uur), in verband met een speciale dienst van de Koptische kerk in de Prinsekerk.

Scroll to Top