Als het je (opeens) heel goed gaat…

Dienst Noorderlicht Blijdorp 22 januari 2023

Bijbellezing: Lucas 12: 13-21

Als je opeens veel (meer) te besteden krijgt (aan geld, tijd, kansen, netwerk, etc.), is dat een kans en risico tegelijk. Het laat ook iets van je hart zien wat je daar dan (niet) mee doet. Naar aanleiding van een verhaal van Jezus uit Lucas 12 kijken we naar onszelf en waar wij rijk in willen worden. 

veld vol graanhalmen

zangers van de band

MUZIEK

  • Here’s My Heart, Lord ~ Lauren Daigle
Collecte-informatie over Voedselbank Rotterdam
Collecte-informatie over Voedselbank Rotterdam
Scroll to Top