Als geloven niet meevalt

Dienst Noorderlicht Blijdorp | 10 september 2023

Vandaag starten we met een nieuwe serie met als thema ‘Kernwoorden uit het Christelijk geloof’, vanuit het perspectief van het boek Genesis. De preek van vandaag gaat over Gods belofte aan Abraham.

Bijbelgedeelte: Genesis 15:1-6

De uitzending begint op zondag om 11:00 uur.

Gitarist

Muziek

Tijdens de diensten van Noorderlicht wordt altijd live muziek verzorgd. Iedere week heeft de band een andere samenstelling, en de liederen worden zorgvuldig gekozen bij het thema van de preek.

Collecte

De collecte is deze maand voor de diaconie.
Tienerkamp 2023

Lees en/of print de preek:

Scroll to Top