Dienst 23 oktober 2022: Een veilige plek voor mensen die niet veilig zijn

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Mensen kunnen buiten hun schuld om ergens niet meer veilig zijn. In Numeri 35 wordt daar een voorziening voor getroffen door het creeren van steden die als toevluchtsoorden moeten functioneren. We denken na in hoeverre wij als samenleving zulke toevluchtsoorden hebben. En of we als kerk zo’n toevluchtsoord zijn. En of wij zelf zo’n veilige haven kunnen zijn… Schriftlezing: Numeri 35: 9 – 15, 22 – 29 De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken.

Collectedoel in september: de algemene diaconie

Veel mensen hebben het momenteel financieel en praktisch zwaar. Als Noorderlicht Rotterdam helpen we waar we kunnen. De algemene diaconie probeert zo goed mogelijk in hulp te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan wat boodschappen, of andere praktische hulp. Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan de diaconie, het collectedoel van deze maand? Alvast heel hartelijk dank.

Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. De QR-code verschijnt uiterlijk zondagochtend hier op de pagina. Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl. We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top