Het gezicht van Noorderlicht: Erwin

Erwin is 45 jaar oud en getrouwd met Lisette. Samen hebben ze drie dochters in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Ze wonen in Barendrecht. Waar kunnen we Erwin van kennen? Erwin is voorzitter van het kernteam bij Noorderlicht Charlois. Toen hij hoorde dat er een locatie gestart zou worden op Zuid nam hij contact op met Niels. “Hij bracht me in contact met Nathan Noorland, die in de opstartfase zat om Noorderlicht Charlois te beginnen.” Er was meteen een klik en Erwin raakte betrokken bij het voorbereidingsteam, zoals het kernteam in het begin heette. Zijn voornaamste is taak is om “het grotere plaatje in de gaten te houden” en structuur te bieden. Dat doet hij zowel tijdens vergaderingen, als bij beslissingen die soms gemaakt moeten worden. Inmiddels is Noorderlicht Charlois een voorganger verder. In de periode waarin Nathan vertrok was Erwin de voorzitter van de selectiecommissie. “Samen met een heel klein kernteam hebben we de gemeente draaiende gehouden.” Er kwam veel op hun bord, zowel pastoraal als praktisch. “We zaten echt een tijdje in een overlevingsmodus,” vertelt hij. “We waren niet meer zo bezig met investeren in relaties. Dat blijft sowieso een spanningsveld voor mij. In hoeverre zijn we bezig met organiseren en in hoeverre investeren we in relaties en leren we mensen kennen en helpen we elkaar?” Inmiddels is Corine Zonnenberg de nieuwe voorganger in Charlois. “Ik merk dat er nu weer meer ruimte komt voor het investeren in mensen,” zegt Erwin opgelucht. Behalve structuur bieden binnen de organisatie is hij ook een klankbord voor de voorganger. “Het is vaak een eenzaam beroep. Gelukkig hebben de voorgangers binnen Noorderlicht elkaar nog; Jurek en Niels. Maar het is fijn als er iemand is waar je je verhaal aan kwijt kunt. Dat deed ik met Nathan en nu doe ik dat met Corine.” Het lijkt een mooie subtaak, maar “misschien is het wel de allerbelangrijkste,” besluit hij. Wat doe je in het dagelijks leven? Erwin is directeur van een Supply Chain afdeling bij ASML. De machines van ASML maken chips en staan over de hele wereld bij grote fabrieken van bijvoorbeeld Samsung en Intel. Erwin probeert in simpele woorden uit te leggen wat zijn werk inhoudt: “Als Supply Chain doen wij alles qua transport van materialen, reserveonderdelen, et cetera. Alles wat nodig is om de machine te installeren en in productie te houden.” Daar staat veel druk op. De machine van ASML is vaak de kritische schakel in de fabriek van de klant. “Als de machine stilvalt, valt al snel de hele fabriek stil,” legt hij uit. Hij is verantwoordelijk voor de regio Europa, maar leidt ook een centraal team aan dat de wereldwijde organisatie ondersteunt. Wanneer kwam je voor het eerst bij Noorderlicht? Erwin is er vanaf het begin betrokken bij Noorderlicht Charlois. Voor die tijd kwamen hij en zijn gezin weleens in de Prinsekerk. “We dachten in eerste instantie dat het niet echt iets voor ons als gezin was,” vertelt hij. Uiteindelijk zijn ze actief betrokken geraakt bij de start van Noorderlicht Charlois. Wat betekent Noorderlicht voor jou? “Als ik heel individueel kijk,” begint Erwin, “is het een manier waarop we kunnen bijdragen, in alle bescheidenheid. Om op een nieuwe plek iets bij te dragen aan Gods koninkrijk.” Als hij denkt aan zijn gezin noemt hij de kerk een geestlijk thuis. “Omdat je met je gezin onderdeel bent van de gemeente, wil je ook dat de kerk een geestelijk thuis is voor jezelf en voor je gezin. Dat is nog groeiende en soms is dat ook nog een beetje zoeken, zeker voor een gezin met pubers,” “Als ik nog wat groter denk, ligt er ook veel potentie in een soort netwerk waarin je met elkaar optrekt en waarin je elkaar bemoedigt en versterkt als kerk.” Het is een droom om daar nog veel meer mee te gaan doen. Hoe zou je Noorderlicht omschrijven voor een buitenstaander? “Een open, eigentijdse manier van kerk-zijn?” Erwin zoekt naar woorden die de kerk wat hem betreft goed omschrijven. “Misschien is ‘toegankelijk’ een beter woord.” Tegelijkertijd noemt hij het ook heel orthodox. “Het is dynamisch en flexibel. Ik denk dat dat heel erg past bij deze tijd. Maar we zijn ook heel stevig op de inhoud en daar houd ik van.” Welke rol speelt het geloof in jouw leven? Voor Erwin is het geloof, zijn bewustzijn dat hij een kind van God is, simpelweg de grond van zijn bestaan. “Dat klinkt heel vroom, maar dat is wel de essentie. Ook al ben ik daar in alle drukte op een werkdag totaal niet mee bezig.” Erwin is zich heel bewust van het feit dat hij niet op aarde is voor zijn eigen koninkrijk. “Ik dien een ander koninkrijk. Ik geloof dat ik hier ben om anderen te dienen, tegelijk ook mijn ambitie om er zelf iets van te maken.” Iedere ochtend begint hij met stille tijd en het lezen van de Bijbel. “Dat zit gewoon in mijn DNA,” zegt hij. “Ik heb jarenlang de Bijbel in een jaar gelezen. Later deed ik het in twee jaar. Ik kan niet zonder.” Als hij een keer heel vroeg weg moet en het niet lukt, luistert hij de podcast ‘Eerst Dit’. “Dat is echt een goede podcast, maar er gaat niets boven gewoon zelf lezen.” Als onderdeel van zijn stille tijd schrijft Erwin ook vaak een Bijbeltekst of een gedachte op. “Ik bid al schrijvende,” legt hij uit. “Het is geen simpel schietgebedje, maar het is heel intensief. Ik doe het niet áltijd, maar wel vaak.” Thuis ligt inmiddels een hele stapel notitieboekjes van over de jaren heen vol met gebeden. Een andere podcast die hij graag luistert is ‘De ongelooflijke podcast’. “En ik luister naar preken die ik doorgestuurd krijg van vrienden. Daarnaast doe ik mee aan een leesclub waar we af en toe theologische boeken lezen.” Erwin denkt even na, en besluit dan: “Ik denk wel dat het geloof mijn leven doorspekt. En toch blijft er altijd dat verlangen naar meer… Stil worden voor God is echt een kunst in deze tijd.” Welke boodschap wil je de Noorderlichters, en anderen die dit lezen, meegeven? “Er zijn twee gedachten die bij me opkomen,” zegt hij. “God houdt enorm veel van Zijn kerk. Hij heeft zelf gezegd: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’. We kunnen van alles vinden van kerken; dat we het geweldig hebben bij Noorderlicht, of dat je heel kritisch bent richting een andere gemeente. Maar houd in je gedachten dat God heel veel houdt van Zijn kerk. Laten wij dan ook van die breedte van de kerk houden.” Een tweede boodschap die hij graag wil meegeven is: houd vol. “Noorderlicht Charlois is ondanks de vele mooie dingen nog een klein, fragiel clubje. Zeker in de coronaperiode. En toen ging Nathan ook nog weg. We hadden zomaar kunnen stoppen. Ik ben zó blij dat we als kernteam en gemeente elkaar hebben vastgehouden en dat we tóch doorgegaan zijn. Ik geloof dat we op deze manier mensen een mogelijkheid bieden om aan te haken, waar ze dat anders misschien niet zouden doen. Dus: houd vol!” Welk citaat uit de Bijbel wil je ons meegeven? Er passeerden diverse Psalmen de revue toen hij hier over nadacht. Ook fragmenten uit het Nieuwe Testament vindt hij erg mooi. Uiteindelijk kiest hij voor Efeziërs. “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeziërs 2-8-10, HSV) Erwin zegt hierover: “God heeft ons geschapen tot eer van Hem. Hij is de Heer in ons leven en wil dat door ons heen laten zien door de dingen die wij doen. Of dat nou bij ASML is, als predikant in de kerk of waar dan ook. Wij bouwen Noorderlicht niet, het is Zijn gemeente. Wij worden gebruikt, want hij heeft dingen voorbereid om te doen. Het is niet aan ons, maar we mogen wél werken tot eer van Hem.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top